Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) is al 75 jaar verantwoordelijk voor onder andere het uitkeringsbeleid, de begeleiding bij loopbaanonderbreking en het verstrekken van dienstencheques in België. De directie Werken en Materieel is binnen de RVA verantwoordelijk voor de materiële ondersteuning van het personeel.

Deze taakomschrijving loopt uiteen van de aankoop en de inrichting van nieuwe gebouwen en/of de renovatie ervan tot aan de inkoop van onderhoudsproducten, machines, (werk)kleding en meubilair. Om al deze processen te structureren was de dienst al langere tijd op zoek naar een partij die een FMIS (Facilitair Management Informatiesysteem) kon leveren en implementeren. Gekozen werd voor de Integrated Services Management-oplossing van Planon.

Klik hier om de volledige case study te lezen.

Deel dit artikel