Partners discussing maintenance management

Contractenbeheer - Basis

Servicecontracten en/of (Ver)huurcontracten

Na afloop van de training hebt u inzicht in de basisstructuur van Planon. U kunt contractpartijen toevoegen, u bent in staat een nieuw contract toe te voegen en hier bedragen aan te koppelen. U weet hoe u een contract moet activeren en hoe u hier een financieel overzicht van kunt opvragen. Aan het contract kunt u contractopties (denk aan mogelijkheid tot verlenging van het contract), acties (denk aan: contact opnemen met de contractmanager van de andere partij) en documenten (bijv. het fysieke contract) koppelen. Verder kunt u werken met de peildatum waardoor het mogelijk is om nieuwe contracten in het vooruitzicht alvast toe te voegen en kunt u wijzigingen die in de loop van de tijd plaatsvinden alvast registreren.

Een complete dag training voor de uitvoerende medewerker(s) met zowel theorie als veel oefenen in het systeem!

Deze training is mogelijk als open training of als klassikale bedrijfstraining. In beide gevallen kan er worden gekozen voor een eendaagse training Contractenbeheer (basis) of een tweedaagse training, inclusief (ver)huurcontracten Financieel (prolongeren & Indexeren).

Advies: Wanneer u nog geen ervaring hebt met Planon, start dan voorafgaand aan de training met een e-learning Basisvaardigheden en volg na afloop van de training de e-learning Filters

Terug naar Home: Training en opleiding