Living Lab van de Healthy Workplace

‘Living Lab’ van de Healthy Workplace geopend

17 mei 2017 - Hoe kan het ontwerp en de inrichting van een gebouw de gezondheid en vitaliteit van werknemers stimuleren? Het antwoord komt straks uit het living lab ‘Healthy Workplace’, dat vandaag geopend is, op de campus van de Hanzehogeschool. Planon is samen met de andere partners Hanzehogeschool Groningen, Menzis, ENGIE, Health2Work en Measuremen trots op deze nieuwe stap. Dorothea van der Meulen, leading dean van het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen, heeft het living lab officieel geopend.

Ideale werkplek

Het Kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool wordt de eerste proeftuin voor Healthy Workplace. In het ‘living lab’ zijn allerlei sensoren geplaatst om data te verzamelen over het gedrag en de gezondheid van gebruikers maar ook hun omgevingscondities. Deze analyseren de luchtkwaliteit, licht en geluid en de bewegingen die ze maken. Via mobiele telefoon kunnen gebruikers gestimuleerd worden om in beweging te komen en te ontspannen. Aan de hand van alle geanalyseerde data kan er verder onderzoek worden gedaan naar de ‘ideale gezonde werkplek’ en hebben gebruikers inzicht in hun gedrag en gezondheid.

Vrijwillig gebruik van het lab

De gebruikers, onderzoekers, medewerkers en studenten kunnen vrijwillig gebruik maken van alle tools van het lab. Zo zijn er Fitbits beschikbaar en kunnen gebruikers via hun telefoon inloggen op het netwerk om gebruik te maken van de ergonomische werkplekken in het lab. Bovendien kunnen gebruikers meedoen aan experimenten die de effectiviteit van producten en interventies analyseren.

Nevenonderzoeken

Momenteel lopen er diverse nevenonderzoeken in de Hanzehogeschool. Studenten doen bijvoorbeeld al onderzoek naar de effectiviteit van zit/sta bureaus, nudging tot gezond gedrag, ontspanningsruimtes en behoeftes van werknemers. Ook is een kleine groep werknemers van het living lab actief betrokken als ‘action-researcher’. Gezamenlijk evalueren ze het gebruik van de Fitbits en het gebruik van het gezonde meubilair. Deze onderzoeken worden begin juni afgerond. In juli worden de eerste resultaten bekend gemaakt via de website.

Deel dit artikel