Business people gathering and discussing around a table in a meeting room.

Bestaat de generatiekloof op de werkvloer eigenlijk wel?

De gemiddelde werkplek sluit slecht aan bij de toekomstige generatie medewerkers; de app-generatie. Dat blijkt uit een recent onderzoek naar de impact van de komst van een nieuwe generatie op de werkvloer. Er blijkt een groot gat te gapen tussen de verwachtingen van jongeren en de realiteit waarmee ze straks op de werkvloer worden geconfronteerd. Moeten organisaties zich hier zorgen over maken?

Het valt niet te ontkennen dat er veel verschil zit tussen de verschillende generaties op de werkvloer. De ouderen zijn opgegroeid zonder computer en hebben zichzelf deze digitale vaardigheden moeten aanleren, terwijl de jongste generatie opgroeit met de smartphone in de hand en voortdurend online is. In sommige artikelen wordt zelfs beweerd dat de hersenen van deze zogenaamde millennials zijn geëvolueerd en zij veel beter in staat zijn om te multitasken. De gemene deler van deze artikelen is dat er een tweedeling ontstaat op de werkvloer en dat organisaties zich moeten aanpassen aan moderne standaarden, omdat de nieuwste generatie anders niet tenvolle productief kan zijn.

Ik heb daar zo mijn twijfels over; onze hersenen hebben miljoenen jaren de tijd genomen om te evolueren tot wie we nu zijn. Door de invoering van technologie zou het slechts een generatie duren om verder te evolueren?! Biologisch gezien is dat niet mogelijk en dus is het volgens mij vooral een kwestie van aangeleerd gedrag. Wat mij betreft is de millenniumgeneratie geen kwestie van leeftijd, maar een mindset. Ondanks hun achterstand op de jongste generatie, zijn oudere werknemers prima in staat om zichzelf nieuwe vaardigheden aan te leren. Ook al duurt dat misschien wat langer omdat ze niet zijn opgegroeid zijn met internet en digitale mogelijkheden. De jongste generatie brengt die vaardigheden straks mee naar het kantoor, terwijl dat kantoor nu nog vaak is ingericht op de competenties van de huidige generatie. Levert dat straks problemen op?

Het is niet voor niets dat vijftig procent van de huidige Europese werkenden vindt dat technologie op het werk niet volstaat, zo leert hetzelfde onderzoek. Het is vaak zo dat techniek op de werkvloer achterloopt op de techniek die we in ons dagelijks leven gebruiken en het is daarom dat we pleiten voor een moderniseringsslag. Dat heeft niet zozeer te maken met leeftijd, maar meer met dagelijks gebruiksgemak. Hoe vaker je bepaalde technologie gebruikt, hoe beter je ermee leert werken. Mijn vader klungelde vroeger met het versturen van een simpel tekstbericht op zijn eerste mobiele telefoon, maar is tegenwoordig niet meer van zijn smartphone weg te slaan.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat er een groot verschil zit tussen de verwachting van de jongeren en de realiteit waarmee ze op de werkvloer worden geconfronteerd als het gaat om technologische hulpmiddelen. Ze zijn geneigd om de smartphone te zien als essentiële tool om hun werk uit te voeren. Dat geeft niet, want als ze straks gaan werken, merken ze vanzelf dat niet alles met die telefoon kan worden gedaan, en sommige taken om andere tools vragen. De gewenning aan technologie werkt dus eigenlijk twee kanten op; ook de millennials zullen andere vaardigheden moeten aanleren om optimaal te kunnen functioneren.

Natuurlijk moeten organisaties bedachtzaam zijn op veranderingen in de behoeften van medewerkers. Het blijft zaak om een zo optimaal mogelijke werkomgeving te faciliteren, ongeacht de leeftijd van de medewerkers. De smartphone heeft bijvoorbeeld een centrale rol in het leven van mijn zoon, maar mijn vader is hard op weg om de inhaalslag te maken. Waarom zouden medewerkers dat op kantoor ook niet kunnen? Ik geloof dat de generatiekloof helemaal niet zo groot is als vaak wordt gesteld.

Photo of Planon Solution Director Vincent Henricks

Vincent Henricks

Solution Director

Vincent Henricks is een doorgewinterde professional in de technologiesector met meer dan 20 jaar ervaring en een achtergrond in bedrijfskunde en handel. Als Solutions Director bij Planon richt hij zich op Integrated Services Management en leidt hij een team dat werkt aan Planons oplossing voor hogeschool- en universiteitscampussen.

Deel dit artikel