De invloed van smart building-technologie op een IWMS

Dit is het derde en laatste blogdeel van een serie over de evolutie van Integrated Workplace Management Systems (IWMS). In deze blog bespreek ik trends in vastgoed- en facility management, het toekomstige gebruik van IWMS, de impact van de integratie tussen IWMS en smart building-technologie en de praktische mogelijkheden en voordelen ervan voor professionals in ons vakgebied.

IWMS 2020

In de eerste en tweede blog heb ik de beginperiode en verdere ontwikkeling van een IWMS besproken. Na twee decennia worden IWMS-oplossingen gezien als één van de opkomende technologieën die aanzienlijke waarde bieden voor het optimaliseren van facility managementprocessen (Verdantix, Making every building smarter: When innovation meets reality, 2019). Het gebruik van IWMS blijft groeien. Met name gebruikers van gebouwen, service providers, eigenaren en vastgoedbeheerders zetten een IWMS in om gegevens over vastgoed en faciliteiten te centraliseren en beheren, en operationele verbeteringen te realiseren. Een IWMS levert een belangrijke bijdrage aan efficiënter datamanagement en effectievere datarapportage, ruimteoptimalisatie, betere onderhouds- en serviceprestaties en grotere betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers.

Het welzijn van medewerkers, co-working, flexibele werkplekken, optimalisering van faciliteiten, duurzaamheid en optimalisering van prestaties door technologie zijn enkele voorbeelden van de specifieke trends in vastgoed- en facility management die van invloed zijn op IWMS. Vanuit technologisch oogpunt zijn connectiviteit, gebruik van mobiele toepassingen, kunstmatige intelligentie, digitalisering en open platforms belangrijke factoren. Daarnaast richten vastgoed- en facilityprofessionals zich op het welzijn en de productiviteit van de gebruikers van gebouwen, strategieën voor flexibele en duurzame werkplekken, optimalisatie van het ruimtegebruik, kosteneffectiviteit en de implementatie van technologie die waarde toevoegt aan de dagelijkse werkzaamheden en bijdraagt aan een robuuste technologische funderingslaag.

Gebruikers van een IWMS geven nog steeds prioriteit aan het traditionele beheer van onderhoud, ruimten en diensten, maar zoeken ondertussen wel naar de toegevoegde waarde van een IWMS om trends en ontwikkelingen in hun organisatie te ondersteunen. Uit aanvullend onderzoek van Verdantix (Verdantix Green Quadrant Integrated Workplace Management Systems 2019) blijkt dat leveranciers inspelen en anticiperen op marktvereisten en technologische trends. Ze ontwikkelen medewerkersgerichte oplossingen met een focus op optimale gebruikersinterfaces, toenemend gebruik van mobiele applicaties, werkplekbeheer en ruimteoptimalisatie, spraakgestuurde interfaces voor werkplekondersteuning en verdere integratie met slimme gebouwen.

Naast deze functionele ontwikkelingen zijn er technologische trends, zoals application program interfaces (API’s) en smart building-technologie, die kansen bieden om ecosystemen te creëren waar een IWMS, slimme gebouwen en andere toepassingen samenkomen.

De volgende stap: slimme ecosystemen

Uit onderzoek blijkt dat er nog andere opkomende technologieën zijn die de optimalisatie van facility management kunnen beïnvloeden (“Tech Roadmap for facilities optimization software”, Verdantix, 2019). Denk bijvoorbeeld aan voorspellende analyses facility operations, realtime ruimtebeheer en integratie met een IoT-platform (Internet of Things). Integratie met een IWMS zal eenvoudiger worden vanuit technisch oogpunt. IWMS-oplossingen zullen evolueren tot een meer open platform, gebaseerd op API’s. Externe partijen, zoals klanten en partners, zullen in de dagelijkse praktijk hun eigen applicaties en functionaliteit (apps) ontwikkelen die kunnen samenwerken met de IWMS-oplossing. Gebruikers kunnen hiervan profiteren dankzij ‘op maat gemaakte’ functionaliteit die sneller beschikbaar komt. Ook zal de ontwikkeling van deze apps kostenefficiënter zijn. Voor organisaties wordt het eenvoudiger om een IWMS te integreren met slimme gebouwen en de ontwikkeling van apps die de interactie tussen IWMS en smart building-technologie versnellen.

Deze ontwikkelingen zullen leiden tot een toename van het aantal ecosystemen, waar infrastructuur, gebouwen, het IoT, IWMS en andere toepassingen worden geïntegreerd om klanten en eindgebruikers de vereiste functionaliteit en echte voorspellende analyses te bieden. Planon werkt al samen met partners om smart building-technologie te integreren met ons IWMS.

Eén van deze smart building-technologieën biedt belangrijke inzichten in de werking van het gebouw door de continue monitoring van systemen en de detectie van defecten in het gebouw en bijbehorende assets, en een proactieve aanpak van inefficiënties. Via een standaardkoppeling met Planon zijn alle gegevens realtime beschikbaar in het IWMS-platform, dat door integratie met andere slimme apparaten al grote hoeveelheden data bevat over vastgoed, assets, ruimtes, contracten, gebruikers, medewerkers, onderhoud en diensten. Op het IWMS-platform is er een koppeling tussen business intelligence-tools voor gegevensanalyse en de weergave van informatie om managers te helpen goed onderbouwde zakelijke besluiten te nemen. Bijkomende analytische functies helpen vragen te beantwoorden over toekomstige ontwikkelingen door gegevens te combineren met regels en algoritmes voor machinaal leren. Download ons gratis white paper “Voorspel de toekomst met analytics” voor meer informatie over dit onderwerp.

Gebouweigenaren, huurders, dienstverleners, financiële professionals en werkplekgebruikers zullen profiteren van de integratie tussen het IWMS-platform en smart building-technologie. Om maar een paar voordelen te noemen: ze kunnen de juiste beslissingen nemen op basis van organisatiespecifieke zakelijke voorkeuren, overschrijding en uitputting van budgetten voorkomen en acties met hoge prioriteit meteen doorsturen naar buitendienstmedewerkers. Dankzij de verdere ontwikkeling van IWMS-platforms en de integratie met smart building-technologie zullen de voordelen alleen maar toenemen.

Wilt u meer lezen over de opkomende trend van slimme gebouwen? Verdantix heeft onlangs een nieuw onderzoeksrapport over slimme gebouwen gepubliceerd genaamd ‘Strategic Focus: Smarter Buildings As A Platform'. Dit rapport is nu beschikbaar op onze website.