Green building in Singapore

Een simpele waarheid over duurzaamheid

Op 22 april is het weer de Dag van de Aarde en ik wil deze gelegenheid aangrijpen om terug te komen op een onderwerp waar vorig jaar veel over geschreven is door Planon. Mijn collega Sanne Oostendorp vroeg zich af of ‘Het Nieuwe Werken’ wel zo duurzaam is als we vaak denken, terwijl ikzelf eerder een artikel schreef over de voordelen die thuiswerken biedt in het terugdringen van woon-werkverkeer. Hoewel onze meningen over hetzelfde onderwerp uiteen lijken te lopen, is het achterliggende idee hetzelfde. Namelijk de simpele waarheid over duurzaamheid: als we keuzes maken die minder schadelijk zijn voor het milieu, heeft iedereen daar profijt van.

Het verschil zit hem volgens mij in de locatie waar je je bevindt. Laten we eens kijken naar de Verenigde Staten. Een vermindering van het aantal forensen (of een groter aantal forensen dat buiten de spitsuren gaat reizen) biedt daar duidelijke voordelen, zoals minder broeikasgassen. Door flexibel werken kan het gebruik van fossiele brandstoffen worden teruggedrongen, de uitstoot van schadelijke stoffen worden gereduceerd en kunnen verkeersdrukte en bijbehorende geluidsoverlast worden verminderd. In welke mate dit gebeurt, is afhankelijk van het percentage medewerkers dat met de auto naar het werk komt.

De cijfers spreken voor zich.

  • 81% van de medewerkers in de Verenigde Staten reist in zijn/haar eentje met de auto naar het werk en legt daarbij een gemiddelde afstand van 30,3 kilometer af.
  • De energiewaarde van benzine is ongeveer 9.7 kWh/liter dus de gemiddelde forens verbruikt circa 12456 kWh per jaar.
  • Volgens het Commercial Buildings Energy Consumption Survey is dit meer dan de totale hoeveelheid energie die per medewerker, per jaar, in kantoorgebouwen wordt verbruikt (ongeveer 11811 kWh per jaar).

Thuiswerken – een van de verschijningsvormen van flexibel werken – leidt weliswaar tot een enigszins verhoogd energieverbruik en meer afvalproductie thuis (doordat ruimten worden verwarmd of verlicht die anders overdag leeg zijn). Maar de footprint hiervan is gering, zeker wanneer wordt meegewogen dat kantoorapparaten ongeveer twee keer zoveel energie verbruiken als de voorzieningen voor een thuiskantoor. In vergelijking met het verbruik van fossiele brandstoffen en de bijbehorende uitstoot van het dagelijkse woon-werkverkeer valt dit in het niets.

Thuiswerken

Totdat de Verenigde Staten een omslagpunt bereiken op het gebied van alternatief vervoer – zoals in Nederland waar 30% van de medewerkers op de fiets naar het werk gaat – is het aanmoedigen van mensen om thuis te werken of het aanbieden van flexibele werkplekken een duurzaam alternatief. Er kan worden bespaard op het aantal benodigde vierkante meters kantoorruimte, wat weer mogelijkheden biedt voor aanzienlijke kostenbesparingen. 

Het wekt dan ook geen verbazing dat in een recent artikel van Forbes wordt vermeld dat 82 van de 100 ‘Beste bedrijven om voor te werken’ hun medewerkers toestaat om 20% van de werktijd buiten kantoor te besteden. Wanneer organisaties besluiten alternatieve werkplekken te gebruiken, moeten ze ook nadenken over nieuwe manieren om technologie in te zetten voor efficiënte samenwerking en kennisoverdracht ten behoeve van een flexibele, innovatieve en productieve organisatie.

Mijn conclusie is dat de moderne generatie IWMS-software een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van één van de grote maatschappelijke en duurzaamheidsvraagstukken van vandaag de dag. Bijvoorbeeld door het faciliteren van flexibel werken waardoor het aantal auto’s op de weg kan worden teruggedrongen. Vooruitstrevende organisaties zullen begrijpen dat ze hiermee op drie manieren duurzame winst kunnen boeken, namelijk op economisch, ecologisch en sociaal.

Over de auteur

Fred Guelen | COO and President of North American Operations

Als COO van Planon en president van de Noord-Amerikaanse activiteiten brengt Fred meer dan 25 jaar juridische, financiële, ondernemings- en managementervaring mee. Als COO van Planon heeft hij toezicht op het management en is hij verantwoordelijk voor alle financiële en boekhoudkundige functies, juridische, HR- en informatietechnologie, alsmede faciliteiten en aankopen. Hij heeft uitgebreide kennis en ervaring in het managen van complexe (grensoverschrijdende) fusies & overnames, private equity, herstructureringen en financieringsprojecten.

Meer blogs van Fred Guelen

Deel dit artikel