Biophilic offices enhance workplace experience and enforce sustainability management

Gezonde gebouwen creëren? Het kan met het Internet of Things!

Vrijwel alle factoren die samen ‘de gezondheid’ van de werkplek beïnvloeden, zijn tegenwoordig meetbaar met sensoren en/of draagbare apparaten. Denk hierbij aan temperatuur, bezettingsgraad, licht- en geluidintensiteit en de hoeveelheid van aanwezige CO2 in de lucht. Meten is nuttig, maar we moeten de data ook leren interpreteren. Alleen dan kunnen we de resultaten gebruiken voor het creëren van een prettige werkomgeving. Het bevorderen van zo’n ‘gezonde werkplek’ is een van de grootste prioriteiten voor veel vastgoed- en facility managers. Het Internet of Things (IoT) kan helpen om van een ‘slim’ gebouw een ‘gezond’ gebouw te maken. De vraag is alleen hoe.

Een gezonde werkplek creëren

In mijn eerste blog in deze serie over het IoT heb ik uitgelegd wat de waarde is van slimme gebouwen en de vele sensordata die ze genereren. In mijn tweede blog heb ik uiteengezet waarom IoT-technologie ook een belangrijke rol speelt bij het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers én bij het aantrekken en behouden van talent. In deze derde blog wil ik een stap verdergaan: wat kunnen vastgoed- en facility managers doen om een gezonde werkplek te creëren, waarmee ze zowel het realiseren van organisatorische doelstellingen als doelstellingen van individuele medewerkers helpen stimuleren?

Betere beslissingen over werkplekken en gedrag

Medewerkers brengen een aanzienlijk deel van hun tijd door in hun kantoor of werkomgeving, waardoor het van groot belang is dat de werkplek zo gezond mogelijk is. Het alleen maar ter beschikking stellen van een fysieke werkplek of een bureau is niet genoeg: organisaties moeten hun medewerkers doelgericht en op alle mogelijke manieren ondersteunen. Groot voordeel van het creëren van een gezonde werkplek is dat dit de betrokkenheid van medewerkers helpt vergroten, zo blijkt uit diverse projecten.

Een eerste project die we hierbij als voorbeeld kunnen noemen, is de ‘Innovatiewerkplaats Healthy Workplace.’ Het doel van dit project, dat eerder is beschreven in een blog van mijn collega Geert-Jan Blom, is om te onderzoeken hoe bijvoorbeeld het ontwerp en de fysieke inrichting van een gebouw de gezondheid en vitaliteit van medewerkers kunnen stimuleren. De eerste resultaten van dit ‘levende laboratorium’ zijn veelbelovend: medewerkers blijken bijvoorbeeld veel behoefte te hebben aan plekken om te ontspannen tijdens de werkdag. Door de data afkomstig van sensoren niet alleen te verzamelen en te analyseren maar er ook lering uit te trekken, kunnen organisaties en medewerkers betere beslissingen nemen over werkplekken en gedrag. Zo kan een medewerker op basis van inzicht in de temperatuur van ruimten zelf bepalen waar hij of zij gaat zitten.

Gedrag en prestaties beïnvloeden

Hoe gaat dit in zijn werk? Het wordt steeds duidelijker welke factoren een rol spelen voor een gezonde omgeving. Onderzoek wijst uit dat de arbeidsprestaties en productiviteit met 6 tot 9% kunnen worden verhoogd door verbetering van de binnenluchtkwaliteit. Uit ander onderzoek is gebleken dat temperatuur, een belangrijke component van luchtkwaliteit, een doorslaggevende factor is voor de uitvoering van bepaalde taken: warme omgevingen bevorderen de creativiteit en koudere omgevingen zijn beter voor eentonig en repetitief werk. Zelfs het vasthouden van een kopje warme koffie kan al sociaal gedrag beïnvloeden. Naast temperatuur zijn er nog veel andere factoren die bepalen hoe iemand zich voelt en gedraagt in een werkomgeving.

Uit onderzoek komt ook steeds duidelijker naar voren welke rol CO2 speelt bij de productiviteit van medewerkers. Mensen die hun werkdag doorbrengen in een goed geventileerde kantooromgeving, met aanzienlijke lagere concentraties CO2, voeren cognitieve taken beduidend beter uit dan mensen in kantoren met een normaal CO2-gehalte. Hoe beter de luchtkwaliteit, des te beter mensen presteren, is de conclusie uit het onderzoek van Harvard T.H. Chan. We kunnen deze kennis en de mogelijkheid om CO2-gehaltes te meten ook gebruiken om de hoeveelheid CO2 actief te verlagen en te verbeteren. Bijvoorbeeld door de werkomgeving beter te ventileren of de bezettingsgraad te optimaliseren.

5 veelgestelde vragen over IoT in corporate real estate en facility management.

Slimme gebouwen omvormen tot gezonde gebouwen

Laten we eens nadenken over de mogelijkheden wanneer deze processen worden geautomatiseerd: het gebouw kan zelf de temperatuur, CO2-gehaltes en andere relevante data over een gezonde werkplek meten. Het gebouw kan zelf leren, de luchtkwaliteit automatisch aanpassen en medewerkers adviseren over een zo gezond mogelijk gebruik van de werkplek. Met de invoering van het IoT is een gezonde werkplek aanzienlijk makkelijker te realiseren dan voorheen. Dankzij het IoT kunnen organisaties, gebouwen en medewerkers namelijk meetgegevens en -waarden combineren met externe gegevensbronnen. Denk hierbij aan informatie over de buitentemperatuur en het verkeer. Het IoT-systeem kan automatisch leren van deze gegevenscombinaties en daarop inspelen.

Voor vastgoed- en facility managers is het van cruciaal belang om enerzijds te onderzoeken welke factoren in hun organisatie bijdragen aan een betere gezondheid van medewerkers, en anderzijds hoe ze deze factoren kunnen beïnvloeden. Ze zouden zich hierbij moeten richten op de ontwikkeling van use cases en business cases voor een gezonde werkplek. Zo voegen hun IoT-oplossingen pas echt waarde toe en dragen ze positief bij aan de werkomgeving van hun medewerkers. Een uitstekende mogelijkheid om van ‘slimme’ gebouwen ‘gezonde’ gebouwen te maken, én om de toegevoegde waarde als vastgoed- of facility manager te laten zien.