Man working on maintenance mecanics

Het recept voor een succesvol meerjaren onderhoudsplan

Onverwachte onderhoudskosten, stilstand in het primaire proces van het bedrijf: redenen voor veel organisaties om gebruik te maken van een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP). Ook gebruiken zij software om hun MJOP te onderhouden. Helaas blijkt dat deze software vaak niet aansluit op de doelstellingen die een organisatie met een MJOP heeft. In deze blog post leg ik uit hoe u met de juiste methode en software voor een doelgerichter MJOP zorgt.

Wat is een MJOP en wat zijn de voordelen?

Een MJOP is een langetermijnplanning voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties. Het biedt inzicht in de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en de bijbehorende kosten, met als voordeel dat de onderhoudswerkzaamheden en kosten gespreid kunnen worden over een bepaalde periode. Hierdoor kunnen de primaire processen van uw organisatie ononderbroken doorgaan terwijl de gewenste kwaliteit en waarde van het vastgoed behouden blijven. Daarnaast worden onverwachte extra kosten vermeden omdat er geen achterstallig onderhoud plaatsvindt.

De drie hoofdingrediënten van een MJOP

De basis voor een succesvol MJOP bestaat uit drie ingrediënten:

 • allereerst wilt u weten welke bouwdelen in uw gebouwen aanwezig zijn. Een bouwdelenlijst (een overzicht van alle bouwdelen in een organisatie) is noodzakelijk om een MJOP op te kunnen stellen.
 • vervolgens is het noodzakelijk om een overzicht van alle geplande activiteiten voor de bouwedelen en de daar bijhorende kosten in kaart te brengen. Op basis van dit overzicht kunnen kosten in de tijd gepland worden.
 • Uitvoeringsjaren: tot slot is het belangrijk om te voorspellen wanneer (in welk jaar) deze activiteiten gaan plaatsvinden. Er zijn een aantal manieren om onderhoudsactiviteiten te plannen:

  • Tijd gebaseerd: de onderhoudsplanning is bijvoorbeeld gebaseerd op het bouwjaar van een bouwkundig element of de datum van de laatste keuring.
  • Conditie gebaseerd: de onderhoudsplanning is gebaseerd op de werkelijke conditie van een bouwdeel. Voor deze manier van plannen is de NEN 2767-methodiek een goed instrument. Verderop in dit artikel gaan we in op conditie gebaseerd onderhoud.
  • Verbruik gebaseerd: de onderhoudsplanning is gebaseerd op basis van het verbruik van installaties of op signalen van sensoren op de installaties van bouwdelen.

  De NEN 2767-methodiek

  De NEN 2767 is een methodiek om een objectieve beoordeling van de technische staat van bouwkundige en installatietechnische elementen te geven. De technische kwaliteiten en mogelijke gebreken worden namelijk beoordeeld en geregistreerd aan de hand van vooraf opgestelde criteria. Door deze objectieve beoordeling kan er een uniforme conditiescore (met een schaal van 1 (uitstekend) tot 6 (zeer slecht)) gegeven worden aan een bouw- of installatietechnisch element.

  Naast deze conditiescore wordt er een risicoprofiel gegeven per bouwkundig en installatietechnisch element. Hierin wordt weergegeven welk risico ontstaat wanneer een gebrek niet opgelost wordt. Dit kunnen bijvoorbeeld risico’s zijn op het gebied van veiligheid en gezondheid, maar ook op het gebied van bedrijfsprocessen.

  Wanneer de conditiescores en risicoprofielen opgesteld zijn, kan met de NEN 2767-methodiek ook berekend worden wanneer er onderhoud gepleegd moet worden. Conditiemetingen conform de NEN 2767-methodiek leggen een goede basis voor het opstellen van een MJOP.

  Het MJOP-proces

  Conditiemetingen conform NEN 2767 zijn echter slechts een onderdeel van het MJOP-proces. Door de onderstaande vier stappen te volgen stelt u een volledig en samenhangend plan op dat aansluit bij de doelstellingen:

  1. bepaal welke elementen en welke activiteiten u wilt laten opnemen in uw MJOP. Daarnaast is het belangrijk om te bepalen op welk niveau er geïnventariseerd moet worden.

  2. inventariseer de bouwkundige en installatietechnische elementen van uw gebouw volgens de NEN 2767 conditiemetingen. Risicowaarderingen en advies vallen ook onder deze stap.

  3. stel een theoretisch plan op, stem budget en prioriteiten af in verschillende scenario’s, werk een definitief jaarplan uit.

  4. denk erover na of u werkopdrachten wilt inzetten in het MJOP en zo ja, hoe u dit wilt gaan doen zodat er bij het inventarisatie en inspectieproces rekening mee gehouden kan worden.

   Eenvoudig inspecties plannen en uitvoeren met onze nieuwe MJOP-software

   Alle stappen van het MJOP-proces worden ondersteund door Planons MJOP-software. Met de MJOP-software beheert u uw (gestandaardiseerde) bibliotheek aan bouwelementen en bijbehorende onderhoudsactiviteiten en stelt u inspectiemodellen op. Onze nieuwe, Cloud-gebaseerde Mobile Inspection App (MCA) vergemakkelijkt de inventarisatie en inspectie conform de NEN 2767-methodiek in het veld. Vanuit de backoffice kunnen de inspectiegegevens direct gecontroleerd en verwerkt worden. Ook het automatisch aanmaken en/of updaten van de bouwdelenlijst van het MJOP gebeurt hier. Naar aanleiding van deze gegevens kan een scenario uitgewerkt worden en het jaarplan worden definitief goedgekeurd, waarna de werkopdrachten uitgevoerd kunnen worden.

   Wilt u meer informatie?

   Bent u op zoek naar praktijkvoorbeelden over de toegevoegde waarde van een MJOP en MJOP-software? Bekijk dan dit webinar.

   Deel dit artikel