People meeting in the green office

Vijf redenen waarom organisaties niet meer ontkomen aan standaardisatie

Zoals Sir Sandford Fleming in de 19e eeuw al ontdekte naar aanleiding van steeds sneller reizende stoomtreinen, zouden communicatie en reizen lastig – zo niet onmogelijk – worden zonder een uniforme, wereldwijd toegepaste standaard tijd. Sandfort introduceerde in zijn eeuw een afspraak over de standaard tijd, in onze tijd is het maken van afspraken over standaarden nog belangrijker geworden.

Globalisering lijkt een onomkeerbaar fenomeen. In een professionele context betekent dit dat de collega zich niet altijd op dezelfde fysieke locatie bevindt, maar net zo goed aan de andere kant van de wereld kan werken. Daarmee is niet alleen een uniforme tijdsindeling belangrijk, maar ook de manier waarop informatie wordt opgeslagen en uitgewisseld.

Door de globalisering is er binnen en tussen organisaties steeds meer behoefte aan eenduidige definities, Key Performance Indicators (KPI’s) en processen. Een flexibele organisatie richt zich op haar kerncompetenties en schakelt de hulp van strategische partners in als dat nodig is. Wereldwijde outsourcing van aanvullende activiteiten wordt veel eenvoudiger en minder risicovol wanneer de informatie binnen organisaties is gestandaardiseerd.

Lokale gebruiken, standaarden en processen staan dit echter nogal eens in de weg. Het DIN (Deutsches Institut für Normung) is het Duitse instituut voor standaardisatie en heeft onderzoek gedaan naar de economische voordelen van standaardisatie in tien industriële sectoren.

Hieronder een samenvatting van de vijf belangrijkste voordelen:

1. Lagere transactiekosten

Zowel interne - als externe transactiekosten vallen lager uit wanneer dezelfde definities en datamodellen worden gebruikt binnen organisaties en tussen bedrijfspartners. Dit voordeel is terug te vinden in elk aspect van de transactie, van het opzetten van het contract tot uiteindelijke op prestatie gebaseerde overeenkomsten.

2. Betere beschikbaarheid van en eenvoudige toegang tot informatie

Datastandaardisatie maakt informatie beter toegankelijk voor alle betrokken partijen, zeker wanneer in de hele branche dezelfde norm wordt gebruikt waardoor benchmarking mogelijk is. Dit bevordert eveneens de transparantie.

3. Het vermijden van zwakke schakels in de volledige keten

Standaardisatie vraagt ook om een algemenere benadering van specifieke situaties. Door processen en informatie te standaardiseren wordt de afhankelijkheid van individuen, afdelingen of leveranciers minder groot. De organisatie is daardoor minder gevoelig voor fouten van deze losse onderdelen in de gehele keten.

4. Zekerheid in kwaliteit en proces

Organisaties hebben meer vertrouwen wanneer hun afdelingen en leveranciers erkende standaarden gebruiken, omdat dit processen en resultaten transparanter maakt en deze zo eenvoudiger te vergelijken zijn met die van andere spelers op de markt.

5. Het bevorderen van synergetische partnerships

Standaarden kunnen beschouwd worden als niets anders dan gecodificeerde kennis. Om tot een standaard te komen, moeten best practices echter algemeen erkend worden door branchespecialisten. Organisaties kunnen waarde uit deze synergie halen doordat er een betrouwbare bron van kennis ontstaat die hen kan helpen het volwassenheidsniveau van hun organisatie te verhogen en eenvoudiger contact te leggen met partners.

De eerste standaardtijd werd in Engeland ingevoerd in 1675, Greenwich Mean Time. Pas drie eeuwen later volgde het laatste land en was een wereldstandaard een feit. Tijd om ook in uw organisatie de klokken gelijk te zetten!

Over de auteur

David Stillebroer | VP Solutions

David werkte als Real Estate Portfolio Manager voordat hij in 2002 bij Planon in dienst trad als consultant. Na ervaring te hebben opgedaan als implementation consultant, business consultant en product manager op het gebied van Real Estate en Sustainability management, is hij nu VP Solutions met algehele verantwoordelijkheid voor alle solution centers en innovaties binnen Planon. David is ook lid van de uitgebreide raad van bestuur.

Meer blogs van David Stillebroer

Deel dit artikel