Maastricht UMC:

Maastricht University Medical Center

Maastricht University Medical Center: “Facilitaire bedrijfsprocessen volledig onder controle met Planon-software.”

Maastricht University Medical Center (MUMC) heeft de ambitie om de gezondheid van de bevolking in de regio op alle niveaus te verbeteren en richt zich daarbij op gezondheidsherstel, -behoud en -bevordering. Het MUMC beschikt over 715 bedden en verwerkt met 7.200 medewerkers circa 27.500 opnames en 22.000 dagbehandelingen per jaar.

Het Facilitair Bedrijf (FB) van het MUMC is met 340 medewerkers en een budget van 36 miljoen euro verantwoordelijk voor een optimale ondersteuning van het zorgproces met behulp van passende huisvesting, techniek, logistiek, catering en beveiliging. Onder het motto ‘vanzelfsprekend goed geregeld’ is het beleid van het FB gericht op drie pijlers: transformatie van een doe- naar regieorganisatie, maximale klantgerichtheid als onderscheidend vermogen, en continue optimalisatie van processen en klantcommunicatie.

Klik hier om de volledige case study te lezen.

Deel dit artikel