Meeting room with conference tables in a circle.

Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland: “Betere bezetting van vergaderzalen door Planon-software te combineren met ruimte-sensoren.”

Flevoland is ontstaan uit de strijd met het water. Het is nieuw land op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Waterschap Zuiderzeeland beheert het water, de dijken en afvalwaterzuiveringsinstallaties in Flevoland. Het waterschap zorgt voor een veilige woon- en werkomgeving en streeft daarbij naar duurzaam waterbeheer. Het werkgebied beslaat een oppervlakte van 150.000 hectare land binnendijks met daaromheen 222 kilometer dijken.

Na een intensieve verbouwing is in 2017 het vernieuwde en energieneutrale waterschapshuis in Lelystad heropend. Onder het motto ‘Samen Beter Werken’ dient het gebouw als ontmoetingsplek voor collega’s en partners met flexibele werkplekken voor iedereen.

”Wij zijn een innovatieve organisatie en hebben de verbouwing ook aangegrepen om passende en moderne ICT-middelen toe te passen en zo ook het beheer van onze vergaderzalen met Planon software verder te innoveren.”

Klik hier om de volledige case study te lezen.

Deel dit artikel