Sleek white office design.

Agile Workplace Management

Stem het aanbod van werkplekken af op de behoefte van medewerkers

De gemiddelde werkplek in West-Europa kost 10.000 euro per jaar, terwijl de gemiddelde werkplekbezetting 50% bedraagt.

Facility – en Real Estate Managers zijn dan ook op zoek naar instrumenten om leegstand van gebouwen te verminderen, het aanbod van werkruimten en diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag, en onnodige kosten, energieverbruik en diensten te elimineren. Agile Workplace Management is de volgende stap in het terugdringen van leegstand en het afstemmen van diensten op een veranderende werkplekbezetting. Het faciliteert in Het Nieuwe Werken door medewerkers in staat te stellen op het juiste moment, de juiste werkplek te vinden en tegelijkertijd in contact te blijven met het team wanneer dat nodig is.

Dit e-book, geschreven door David Stillebroer MSc MCR - Director Product Management bij Planon, geeft meer inzicht in wat Agile Workplace Management in de praktijk inhoudt, welke technologische ontwikkelingen u daarbij kunt inzetten en hoe een IWMS daarbij kan ondersteunen.

Vul het formulier in de rechterkantlijn in om het volledige e-book "Agile Workplace Management" per e-mail te ontvangen.

Deel dit artikel