Smart Building solution in skyscrapers

Nieuwe behoefte aan veerkracht in vastgoed

Aanpassingsvermogen na de COVID-19-pandemie

Download het artikel (in het Engels) uit het Corporate Real Estate Journal over de nieuwe eisen voor veerkracht en aanpassingsvermogen in vastgoed na de COVID-19-pandemie.

De wereldwijde COVID-19-pandemie heeft aan het licht gebracht dat de werkplek zoals we die kenden voor COVID-19, niet per se rekening hield met de gezondheid en veiligheid van de werkplekgebruiker. In de maanden na aanvang van het massale thuiswerken hebben gebouweigenaren, -gebruikers en hun adviseurs dan ook flinke maatregelen getroffen. Niet alleen om de directe zorgen rond COVID-19 te adresseren, maar ook om de werkplek flexibeler en veerkrachtiger te maken met het oog op toekomstige gezondheidscrises.

Onlangs lieten Facebook en Twitter hun medewerkers weten dat zij ook na de pandemie grotendeels vanuit huis mogen blijven werken. Met als doel een werkelijk flexibele en veerkrachtige werkplek te creëren, die eenvoudig kan worden aangepast aan de behoeften die zich aandienen tijdens bijvoorbeeld een gezondheidscrisis of een andere noodsituatie op maatschappelijk- of milieugebied. De vraag is: is dit haalbaar en wat zouden de belangrijkste elementen moeten zijn van zo’n strategie?

Het creëren van veilige werkplekken vergt een integrale, multidisciplinaire aanpak, die niet alleen is gericht op de gebouwsystemen en -inrichting, maar ook op het gedrag van de mensen die deze gebouwen gebruiken. In dit artikel leest u over de acht belangrijke elementen van een dergelijke aanpak.

Download een gratis exemplaar van het artikel, gepubliceerd in het Corporate Real Estate Journal, door het formulier op deze pagina in te vullen.

Deel dit artikel