Subverwerkers

Deze pagina identificeert de subverwerkers die door Planon worden gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst, beschrijft het type subverwerkers, welke diensten zij leveren aan Planon en (indien van toepassing) de locatie waar deze diensten worden geleverd.

Wij zullen deze pagina van tijd tot tijd bijwerken om de lijst met gebruikte subverwerkers actueel te houden. Wijzigingen die van invloed zijn op de veiligheid en/of privacy met betrekking tot de aangeschafte diensten zullen aan u worden meegedeeld in overeenstemming met de van toepassing zijnde DPA.

Subverwerkers ten aanzien van alle Planon-diensten

Bedrijfsnaam Type subverwerker Verleende dienst(en) Locatie
Planon B.V. Planon Affiliate Support Services The Netherlands
Planon Shared Services B.V. Planon Affiliate Support Services The Netherlands
Planon International B.V. Planon Affiliate Support Services The Netherlands
Planon Software Development B.V. Planon Affiliate Support Services The Netherlands
Planon Software Services Pvt Ltd Planon Affiliate Support Services, (only after permission of customer and under de “Standard Contractual Clauses”) India

 

Subverwerkers specifiek voor de Planon Universe SaaS-applicatie

Bedrijfsnaam Type subverwerker Verleende dienst(en) Locatie
Amazon Web Services Inc and its affiliates (1) Data Centre 3rd Party Hosting if "Cloud Services / SaaS" is agreed upon Frankfurt am Main, Germany
US West (Oregon), USA
US East (N. Virginia), USA
Canada (Central)
Asia Pacific (Singapore)
London, United Kingdom
Rackspace Benelux B.V Data Centre Support Services London, United Kingdom

(1) De locatie van de klantomgeving wordt samen bepaald en in in het Planon Order Form (POF).

 

Subverwerkers specifiek voor "Planon Mobile Field Services" software

Bedrijfsnaam Type subverwerker Verleende dienst(en) Locatie
Movilizer GmbH 3rd Party Provider -- Data centre of Amazon, Frankfurt am Main, Germany

 

Subverwerkers specifiek voor de "Planon Connect for Analytics" connector

Bedrijfsnaam  Type subverwerker  Verleende dienst(en) Locatie
MongoDB Ltd 3rd Party Provider -- 3rd Floor, 3 Shelbourne Buildings, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland

 

Subverwerkers specifiek voor de  "Planon essentialsFM " SaaS Application

Bedrijfsnaam Type subverwerker Verleende dienst(en) Locatie
Planon GmbH Planon Affiliate Support Services Wilhelm-Leuschner-Straße 79, D-60329 Frankfurt am Main, Germany
Continum AG Data Centre 3rd Party Hosting Bismarckallee 7b-d, D-79098 Freiburg, Germany

 

Subverwerkers specifiek voor de SamFM Application

Bedrijfsnaam Type subverwerker Verleende dienst(en) Locatie
CLARANET Data Centre 3rd Party Hosting 18-20 rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris, FranceNeem contact op

Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar privacy@planonsoftware.com of schrijf ons op het volgende adres:

Planon B.V.
Postbus 38074
6503 AB Nijmegen
The Netherlands