Top view of a desk with a laptop, a coffee and some data charts on it.

(Ver)huurcontracten - Financieel

Indexeren en prolongeren van (ver)huurcontracten

Deze training is een vervolg op de training Contractenbeheer - Basis, waardoor u weet hoe u een contract met bijbehorende bedragen en partijen moet toevoegen en beheren. Deze vervolgtraining (Ver)huurcontracten - Financieel zal starten met een casus waarbij u de vaardigheden van de basistraining zult toepassen.

Na afloop van deze training kunt u bestaande contracten, na een proefprolongatie, daadwerkelijk prolongeren ((maand)afsluiting). U kunt zelfstandig indexmethodes en indexgroepen definiëren en deze koppelen aan een contract. U kunt de contracten indexeren en vanuit het systeem een prijsaankondigingsformulier versturen om de klanten te informeren over het nieuwe (huur)bedrag.

Een complete dag training voor de uitvoerende medewerker(s) met zowel theorie als veel oefenen in het systeem! Deze training is mogelijk als open training of als klassikale bedrijfstraining en is een vervolg op de training Contractenbeheer- Basis.

Terug naar Home: Training en opleiding