People commenting data charts

3 nieuwe bedrijfsmodellen voor service providers die gebruikmaken van het Internet of Things

Het 'Internet of Things' en 'Smart Buildings' zijn al een tijdje buzzwoorden in de Facility Management-industrie. Vastgoed- en facility managers staan inmiddels voor de praktische uitdaging hoe ze al deze op het internet aangesloten apparaten kunnen gebruiken om de werkplek kostenefficiënter, effectiever en klantgerichter te maken. De uitdaging voor service providers in het bijzonder is hoe ze hun klanten bij dit proces kunnen ondersteunen.

Als antwoord op deze vraag heeft Planon, samen met haar klanten, gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van verschillende basistoepassingen voor het IoT. Denk aan realtime metingen van de bezettingsgraad van ruimten en het gebruik van sensoren voor metingen van de hoeveelheid CO2.

Sensordata wordt momenteel gebruikt om eenvoudige processen op gang te brengen, zoals het automatisch aanmaken van een onderhoudsorder wanneer de temperatuur onder een bepaalde waarde daalt. Maar denk eens aan de mogelijkheden als we onbewerkte data kunnen transformeren tot intelligente informatie met ‘machine learning’ en ‘business intelligence’. Bepaalde bedrijfsprocessen kunnen we dan echt beter en efficiënter maken.

Deze intelligente informatie biedt externe dienstverleners binnen Facility Management nog meer voordelen. Denk aan het ondersteunen van nieuwe bedrijfsmodellen, de mogelijkheid om nieuwe diensten aan te bieden en het genereren van een hogere omzet. Laten we eens kijken naar enkele mogelijke scenario's.

Bedrijfsmodel 1: voorspellende scenario's

De meeste contracten tussen service providers en klanten bevatten afspraken over een vaste hoeveelheid werk voor een vaste prijs. Een contract kan bijvoorbeeld een bepaling bevatten die voorschrijft dat alle ruimten dagelijks moeten worden schoongemaakt.

Dankzij de data van de op internet aangesloten bedrijfsmiddelen kunnen externe dienstverleners hun op activiteiten gebaseerde contracten vervangen door op kwaliteit gebaseerde contracten. In dit scenario hoeven alleen die ruimten worden schoongemaakt die op die dag daadwerkelijk in een bepaalde mate zijn gebruikt. Dit bespaart de dienstverlener geld, terwijl de klant gelijkwaardige of zelfs betere diensten krijgt voor dezelfde prijs.

Bedrijfsmodel 2: operationele diensten

In het tweede bedrijfsmodel genereren service providers extra inkomsten met IoT via aanvullende activiteiten en door zich te positioneren als strategische partner.

Met behulp van intelligente informatie kunnen service providers namelijk voorspellingen doen over de waarde van onderhoudsactiviteiten of over het al dan niet vervangen van assets. Bespaart de organisatie bijvoorbeeld meer door bepaalde assets meteen te vervangen of hiermee nog even te wachten? En welk advies kunnen dienstverleners de klant geven over het verlengen van de huur van een gebouw, wanneer ze de gecombineerde data over de bezettingsgraad, omgevingsfactoren en onderhoudsstatus van een gebouw in overweging nemen?

Daarnaast kunnen service providers gemakkelijker de aanvullende projecten identificeren die hun klanten echt ten goede komen. Het kan hierbij gaan om extra werk binnen een bestaand contract of een regeling waarbij de dienstverlener een bonus ontvangt voor projecten die de klant op de lange termijn geld besparen. Beide scenario's resulteren in meer winst voor de dienstverlener en kostenbesparingen voor de klant. Dit bedrijfsmodel gaat uit van het idee dat de service provider niet alleen operationele diensten levert, maar data en informatie kan commercialiseren bij klanten.

5 veelgestelde vragen over IoT in corporate real estate en facility management.

Bedrijfsmodel 3: aanvullende diensten voor de eindgebruiker

Het derde bedrijfsmodel richt zich op de eindgebruiker. Service providers spreken zelf vaak over twee typen klanten: de organisatie die het contract tekent enerzijds en de gebruikers van de gebouwen en assets van deze organisatie anderzijds. Voor een eventuele contractverlenging moeten dus zowel de organisatie als de gebruikers tevreden zijn. Service providers moeten daarom rekening houden met de wensen van deze eindconsument. Dankzij het Internet of Things kunnen ze hun diensten aanpassen aan individuele voorkeuren en gedrag, en optimale service bieden aan de eindconsument. Business to Business (B2B) wordt dan Business to Business to Consumer (B2B2C).

De onderliggende technologie is al aanwezig, maar het is niet eenvoudig om de voordelen van deze nieuwe bedrijfsmodellen te integreren en te benutten. Service providers zijn vaak druk bezig met hun dagelijkse activiteiten, en zelfs de meest innovatieve dienstverleners kunnen behoefte hebben aan een externe partner om ze een duwtje in de goede richting geven. Wij helpen u graag op weg.

Welke IoT-use cases bent u momenteel aan het onderzoeken? Welke bedrijfsmodellen zijn voor u het aantrekkelijkst?

Over de auteur

Marc Wetzelaer | Owner & Managing Director AddOnn

Marc heeft meer dan twee decennia ervaring als manager en consultant bij IT-organisaties. De afgelopen vijftien jaar heeft hij multinationals geadviseerd op het gebied van technologie ter ondersteuning van hun vastgoed- en facility management-processen. Marc heeft verschillende rollen binnen Planon vervuld, en is nu Managing Director van zijn bedrijf AddOnn, dat SAAS-oplossingen ontwikkelt als add-ons op bestaande softwareplatforms.

Meer blogs van Marc Wetzelaer

Deel dit artikel