Sustainability Management with green office buildings

FM-outsourcing: concurrerend blijven in een tijd van verandering

De Covid-19-pandemie heeft veel veranderingen teweeggebracht voor bedrijven over de hele wereld. In de meeste bedrijfstakken hebben organisaties zich snel moeten aanpassen aan thuiswerken en hybride werken. Daarnaast moesten de technologische tools en processen worden geïmplementeerd voor een soepele overgang.

De toegenomen aandacht voor klimaatverandering heeft ondertussen de urgentie van een duurzame bedrijfsvoering onderstreept, met name wat betreft energiebeheer en koolstofreductie. Aangezien de gebouwomgeving verantwoordelijk is voor ongeveer 39% van de wereldwijde koolstofemissies, moeten exploitanten van vastgoed en facility managers hierop inspelen.

In 2020 en 2021 hebben 2162 bedrijven, 708 steden, 571 universiteiten, 127 investeerders en 23 regio’s zich aangesloten bij het door de Verenigde Naties ondersteunde Race to Zero-initiatief. Het doel is om in 2030 50% minder CO² uit te stoten en in 2050 koolstofneutraal te zijn. Het Race to Zero-initiatief is in 2020 gelanceerd.

De doelstellingen voor koolstofreductie, en duurzaamheid in het algemeen, worden echter steeds belangrijker voor bedrijven. In 2020, vóór de uitbraak van de Covid-19-pandemie, heeft KPMG een duurzaamheidsonderzoek uitgevoerd onder de 100 belangrijkste bedrijven in 52 landen (Survey of Sustainability Reporting 2020). Daaruit bleek dat 90% van deze bedrijven een duurzaamheidsverslag heeft uitgebracht en dat 65% daarin doelstellingen voor koolstofreductie heeft opgenomen.

De vraag is dus hoe facility management(FM) service providers hierop kunnen inspelen.

Wereldwijde koolstofemissies

chart detailing emissions by industry in 2017

Bron: Global Alliance for Buildings and Construction, 2018 Global Status Report

Duurzaamheid is Smart Business

We weten nu dat gebouwen verantwoordelijk zijn voor maar liefst 39% van de wereldwijde koolstofuitstoot, waarvan 28% voor de exploitatie van gebouwen en 11% voor de bouw. Bedrijven die hun koolstofemissie willen terugdringen, zullen de uitstoot van hun (ge)bouwactiviteiten dus echt moeten aanpakken. FM service providers spelen daarbij een belangrijke rol. Zij moeten hun expertise inzetten om de juiste strategieën te ontwikkelen en implementeren voor het bedrijfsvastgoed.

Door de ontwikkeling en implementatie van duurzaamheidsstrategieën kunnen de groeiende risico’s van niet-naleving worden beperkt, de veiligheid en gezondheid op de werkplek worden verbeterd en het risico van waardevermindering van het vastgoed worden verminderd. Een vastgoedbelegger zoals Nuveen in het Verenigd Koninkrijk is bijvoorbeeld al begonnen dit aan te pakken voor de hele portfolio.

FM service providers die deze doelen willen bereiken, zullen hun expertise moeten inzetten om de juiste tools te kiezen, zoals energiebeheer, duurzaam assetmanagement of software voor slimme schoonmaak. Providers zullen hun klanten ook moeten helpen werkplekstrategieën te implementeren waarmee ze duurzaamheid kunnen integreren in de bedrijfscultuur en op de werkplek, zodat zij hun medewerkers een optimale ervaring kunnen bieden.

Kortom, FM service providers moeten deskundigen worden op het gebied van duurzaam vastgoed.

Cultuur als aanjager voor effectief verandermanagement

FM service providers die begrijpen hoe ze een betrouwbare partner voor duurzaamheid kunnen worden voor hun klanten, zullen succes hebben. En u kunt dit inzicht ontwikkelen door uw eigen duurzaamheidsstrategieën toe te passen. Zo doet uw team waardevolle ervaring op met de ontwikkeling en implementatie van duurzaamheidsstrategieën die ook de klant kunnen helpen de eigen doelstellingen op dit gebied te realiseren.

FM service providers kunnen ook op andere manieren voordeel behalen door duurzaamheid te implementeren. Denk bijvoorbeeld aan een strategie voor duurzaam wagenparkbeheer, inclusief geautomatiseerde en geoptimaliseerde werk- en routeplanning. Hiermee kan de koolstofemissie van het wagenpark worden verminderd en worden tegelijkertijd de bedrijfskosten verlaagd. Uit een studie van het Spaanse Instituut voor energiediversificatie en -besparing blijkt dat 10% lagere brandstofkosten van het wagenpark (en de bijbehorende ecologische voetafdruk) kan leiden tot 31% meer winst voor wagenparkbeheerders.

Een effectieve implementatie van duurzaamheid houdt in dat facility managers hun dagelijkse besluiten kunnen afstemmen op de gewenste duurzaamheidsdoelstelling aan de hand van accurate en actuele data. Dit kan onder meer worden bereikt door duurzaamheid te integreren in de cultuur van de facility service provider. En tegelijkertijd kunnen hiermee de bedrijfsactiviteiten worden gestimuleerd. Uit onderzoek van adviesbureau Accenture is gebleken dat besluitvormers liever inkopen bij bedrijven die eenzelfde doel (zoals duurzaamheid) hebben als zijzelf.

Bent u er klaar voor?

Duurzaamheid is onvermijdelijk en wordt steeds meer een strategische eis van de klanten van facility providers. Download onze whitepaper en ontdek hoe FM service providers diensten op het gebied van duurzaamheid kunnen inzetten om te voldoen aan de doelstellingen van hun klanten: 10 redenen waarom FM service providers duurzaamheid moeten omarmen.

Over de auteur

Derrek Clarke | Product Marketeer

Derrek Clarke heeft meer dan 15 jaar ervaring in de bouwsector. Derrek is een geregistreerd architect in de VS met projectontwerp, coördinatie en bouwervaring in de gezondheidszorg en luchthavensector. Hij heeft ook senior onderzoeks- en adviesfuncties op het gebied van bouwtechnologie bekleed bij Verdantix en Global PropTech. Momenteel is hij als Product Marketeer bij Planon verantwoordelijk voor de positionering van softwareoplossingen voor de facility management service provider-markt.

Meer blogs van Derrek Clarke

Lees alle blogs van Derrek Clarke

Deel dit artikel