Sustainability Management with green office buildings.

Outsourcingmarknaden för FM-tjänster – bevara konkurrenskraften i en föränderlig tid

Covid-19-pandemin har inneburit betydande förändringar för företag världen över. Verksamheter och organisationer inom de flesta branscher har behövt anpassa sig snabbt till hybrid- och distansarbete och har installerat tekniska verktyg och processförändringar som gör det möjligt att realisera de nya arbetssätten.

Samtidigt har rapporter om klimatförändringar skyndat på verksamheters och företags realisering av hållbarhetsmål, i synnerhet vad gäller energihantering och minskning av koldioxidutsläpp. Alla som arbetar inom fastighetsunderhåll och Facility Management bör känna sig angelägna, för miljön kring bygg- och fastighetsindustrin står för cirka 39 % av de globala koldioxidutsläppen.

Mellan 2020 och 2021 så sponsrade FN initiativet Race to Zero i vilket 2 162 företag, 708 städer, 571 universitet, 127 investerare och 23 regioner engagerade sig för att stödja organisatoriska mål och minska sina egna koldioxidutsläpp med 50 % till år 2030 och till noll år 2050. Initiativet Race to Zero började år 2020.

Koldioxidminskande mål och hållbarhet i allmänhet har under en längre tid blivit allt viktigare för företag över hela världen. Innan covid-19-pandemins utbrott så undersökte KPMG 100 toppföretag i 52 olika länder och deras hållbarhetsredovisningar för år 2020 . Det visade sig att 90 % av dessa företag hade offentligt tillgängliga hållbarhetsrapporter och att 65 % av dessa innehöll mål för koldioxidminskning.

Men hur påverkar detta tjänsteleverantörer inom Facility Management?

Globala koldioxidutsläpp

chart detailing emissions by industry in 2017

Källa: Global Alliance for Buildings and Construction, 2018 Global Status Report

Hållbarhet – en smart verksamhet

Vid det här laget har statistiken nått ut till alla, byggnader står för 39 % av de globala koldioxidutsläppen. Denna siffra kan brytas ned till 28 % för anläggningsverksamhet och 11 % för byggnation. Det innebär att om koldioxidutsläppen för anläggningsverksamheten minskar så blir detta en viktig del av företagens initiativ för koldioxidminskning. Därför kommer FM-tjänsteleverantörer att spela en viktig roll, när företagens fastighetsteam vänder sig till dem och efterfrågar deras expertis inom Facility Management, för att utveckla och implementera sina egna hållbarhetsstrategier.

FM-tjänsteleverantörer förväntas stödja utveckling och implementering av hållbarhetsstrategier som minskar den växande risken för regelbrott, förbättrar hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och minskar risken för fastighetsvärdeminskning – en brittisk fastighetsinvesterare, Nuveen, har redan börjat ta itu med hela sin portfölj.

FM-tjänsteleverantörernas expertis kommer att testas när de strävar efter att nå upp till företagens mål och välja lämpliga verktyg för energihantering, hållbar tillgångshantering eller smart rengöringsprogramvara. FM-tjänsteleverantörer kommer också att testas i sin förmåga att ge kunden stöd genom att implementera arbetsplatsstrategier som integrerar hållbarhet i företagskulturen och på arbetsplatser samt förbättrar medarbetarnas arbetsplatsupplevelser.

Kort sagt krävs det numera att FM-tjänsteleverantörer blir hållbarhetsexperter inom fastighetsbranschen.

Kultur kan vara en avgörande faktor för att lyckas med förändring

Den framgångsrika FM-tjänsteleverantören vet hur man blir en kunds betrodda hållbarhetspartner. Ett bra sätt att lära sig detta är att implementera sina egna hållbarhetsstrategier. På så vis erhåller du och ditt team värdefulla erfarenheter av att utveckla och implementera hållbarhetsstrategier som sedan kan tillämpas när ni ger era kunder stöd för att uppnå sina egna mål.

Men hållbarhetsimplementering kan gynna tjänsteleverantörer på andra sätt också. Till exempel så kan en strategi för en hållbar fordonsparkshantering, med automatiserad och optimerad rutt- och arbetsplanering, bidra till att minska koldioxidutsläpp från fordonsparken, vilket samtidigt minskar driftskostnaderna. En studie från det spanska institutet för energidiversifiering och energibesparing visar till exempel att en tio%ig minskning av bränslekostnaderna (och tillhörande koldioxidavtryck) kan leda till en vinstökning på 31 % för fordonsparkens operatörer.

En framgångsrikt implementerad hållbarhetsstrategi gör det möjligt för de som dagligen fattar beslut om drift och underhåll att anpassa dessa beslut, med hjälp av korrekt och uppdaterad data, så att de stämmer överens med hållbarhetsmålen. Ett sätt att göra detta på kan vara att baka in hållbarheten i tjänsteleverantörens företagskultur. Detta kan också ge fler affärer, visar en studie som konsultföretaget Accenture har utfört. Beslutsfattare tycks nämligen mer benägna att anlita företag med gemensamma mål – såsom hållbarhet.

Är du redo för framtiden?

Hållbarheten är ett etablerat faktum och allt oftare ett strategiskt krav från kunder som vänder sig till FM-tjänsteleverantörer. Om du vill dyka djupare ner i förhållandet mellan hållbarhetstjänster och hur dessa kan hjälpa FM-tjänsteleverantörer med att uppfylla sina kunders mål så kan du hämta vår vitbok: Tio skäl till varför tjänsteleverantörer bör fokusera på hållbarhet.

Derrek Clarke, Solution Marketeer at Planon.

Derrek Clarke

Senior Solution Marketer

Derrek har över 15 års erfarenhet av byggbranschen. För närvarande är han senior lösningsmarknadsförare på Planon med ansvar för positionering av lösningar för marknaden för leverantörer av fastighetstjänster.

Dela den här artikeln