Building hallway with sustainable, green wallpaper and plants.

10 skäl till varför tjänsteleverantörer bör fokusera på hållbarhet

Hållbarhet som viktig drivkraft för tillväxt inom Facility Management

I takt med att organisationer över hela världen försöker minska sina koldioxidutsläpp spelar tjänsteleverantörer en allt större roll på vägen mot reduktionsmålen. Hållbarhet är något mer än bara minskad energianvändning och lägre koldioxidutsläpp. Det är även ett utmärkt tillfälle för tjänsteleverantörer att stiga fram och nå konkurrensfördelar genom att tillmötesgå kundernas växande behov.

Trycket på fastighetsägare och användare att följa hållbarhetsrelaterade direktiv, som den europeiska gröna given, är högre än någonsin. Organisationer som inte följer reglerna kan förvänta sig allt större påföljder. Därför vill kunderna samarbeta med tjänsteleverantörer som erbjuder hållbara tjänster och har en hållbar (fastighetsrelaterad) strategi på plats.

Att endast berätta om sin strategi för hållbar Facility Management kommer inte att vara tillräckligt – tjänsteleverantörer måste också kunna bevisa att de faktiskt kan leverera hållbara tjänster och support. Det är enklare sagt än gjort, men med den här rapporten utforskar vi 10 möjligheter för tjänsteleverantörer att anta hållbarhet och visar hur det kan gynna företagens motståndskraft.

Fyll i formuläret på den här sidan och läs mer om:

  • 5 sätt att utveckla ditt företag genom hållbara tjänster
  • 5 specifika områden där hållbarhet bidrar till motståndskraft
  • Teknikens viktiga roll för att följa upp framsteg på vägen till (kundernas) hållbarhetsmål

Dela den här artikeln