View of a tech city at night with buildings and digital icons in the background

Het toekomstbestendige, altijd evoluerende slimme gebouw

bGrid is ervan overtuigd dat data van gebouwen een groot potentieel hebben, groter dan vaak wordt gedacht. De partner van Planon, die is gespecialiseerd in sensoroplossingen, wijst daarbij naar de smartphone. Bij de allereerste smartphones was het toekomstige potentieel ervan ook nog onbekend. En zie nu. We kunnen niet meer zonder de smartphone. Elke toekomstgerichte gebouweigenaar doet er daarom goed aan niet langer te wachten met het toepassen van het concept smart building. Dit betekent dat er oplossingen moeten worden gecreëerd die meebewegen met de veranderende vraag van toekomstige generaties. Maar hoe kunt u dit bereiken?

Wees flexibel

Het antwoord is simpel: wees flexibel. Investeer in een smart building-oplossing met een open API. Hiermee kunnen hardware- en softwareoplossingen van derden eenvoudig worden gekoppeld. Het voordeel van deze smart building-technologie is dat u de toepassingen kunt kiezen die het beste passen bij uw specifieke behoeften. En dat is nu precies wat u nodig heeft om in de loop van de tijd te groeien en ontwikkelen. U leert namelijk steeds beter te begrijpen wat er in het gebouw gebeurt, wat de behoeften van de gebruikers zijn en daarop kunt u zich eenvoudig en snel aanpassen. En nog een voordeel: uw gebouw evolueert mee met de nieuwste software-innovaties en smart building-toepassingen.

De voordelen van smart buildings

Investeringen in smart buildings die continu evolueren leveren elke organisatie aanzienlijke voordelen op. U kunt bijvoorbeeld specifieke gebouwdata, zoals metingen van CO2-niveaus, verzamelen voor meer gedetailleerde informatie over de luchtkwaliteit. Als organisaties straks teruggaan naar de situatie waarbij medewerkers ongeveer 90 procent van hun tijd binnen doorbrengen tijdens een gemiddelde werkweek van 40 uur, dan is een goede luchtkwaliteit essentieel. Hiermee kan namelijk worden bijgedragen aan het creëren van een optimale, gezonde werkomgeving.

Daarnaast is het verzamelen van data van het aantal gebruikers van een gebouw, en wel specifiek die van de vergaderruimten, essentieel voor het bewaken en behouden van een gezonde werkomgeving. Smart building managementsystemen verzamelen data van het gebruik van een gebouw en sturen die door naar Facility Managers. Zij krijgen op deze manier inzicht in de prestaties van bepaalde delen van hun gebouw. Door bijvoorbeeld de duur van een vergadering te meten en te vergelijken met het aantal aanwezigen kan overbezetting snel worden gedetecteerd. Patronen en trends kunnen ook worden geëvalueerd op basis van historische gebouwdata. Zo kunt u de gebruikersstromen in een gebouw vaststellen en problemen, zoals overbezetting op een specifiek afdeling, snel signaleren. Dit alles zorgt ervoor dat teams efficiënt kunnen samenwerken in een gezonde werkomgeving. En op deze manier ‘beweegt’ het gebouw mee met de organisatie en veranderende werkwijzen.

Het belang van een gezond gebouw

Het belang om de gesteldheid van het binnenklimaat van gebouwen te kennen is de afgelopen maanden sterk toegenomen. Met de wereldwijde COVID-19-pandemie staat het meten van het binnenklimaat, met name de luchtkwaliteit, en het voorkomen van overbezetting hoog op de agenda van gebouweigenaren, werkgevers en gebruikers van de werkplek. Adaptieve smart building-oplossingen zijn nodig om snel te kunnen handelen en relevante gebouwdata te verzamelen over het binnenklimaat, zoals het CO2-niveau, de luchtvochtigheid en de bezettingsgraad van werkplekken. De hardware van het gebouw moet u in staat stellen om de relevante data effectief te ontsluiten en deze te verwerken in een door u gekozen toepassing. Dit alles moet zo goed mogelijk aansluiten op uw primaire proces zodat het gebouw zich kan aanpassen aan de veranderende behoeften.

bGrid helpt de verspreiding van COVID-19 te beperken

De smart building-oplossing van bGrid is verrijkt met kunstmatige intelligentie en machine learning en verzamelt via multisensoren data van gebruikers van een gebouw. Vervolgens worden deze omgezet in waardevolle en bruikbare inzichten voor gebouweigenaren en Facility Managers. De oplossing combineert bijvoorbeeld informatie over de bezettingsgraad met CO2-waarden en metingen van de luchtvochtigheid. Deze inzichten kunnen eigenaren en gebruikers helpen om afstand tot elkaar te bewaren en een veilige luchtkwaliteit te garanderen. Het is een voorbeeld van hoe we ons kunnen aanpassen aan de behoeften van organisaties en medewerkers om de verspreiding van COVID-19 op de werkplek tegen te gaan.

COVID-19 heeft de wereld om ons heen ingrijpend veranderd. Bij bGrid innoveren we door deze verandering. Veranderingen zijn voor ons een signaal dat we onze werkwijzen kritisch onder de loep moeten nemen. Onze klanten zijn ook een grote inspiratiebron. Ze dagen ons constant uit. Hoe gaat u de terugkeer van uw medewerkers naar kantoor voorbereiden? Hoe kunt u nieuwe manieren van werken in uw organisatie toepassen? Neem contact met ons op. Samen bespreken we hoe u de nieuwste smart building-oplossingen kunt implementeren.

Ons partnerschap met Planon

bGrid en Planon bundelen hun krachten om het grotere potentieel van smart buildings te ontsluiten. De software van Planon voor werkplek-, ruimte- en gebiedssensoren is compatibel met onze bGrid-multisensoren. Door de flexibele smart building-oplossing en de open API van bGrid te combineren met de softwareoplossingen van Planon voor ruimte- en werkplekbeheer, zijn de mogelijkheden voor smart buildings uitgebreid. bGrid meet gebouwdata, zoals het gebruik van een gebouw, het CO2-niveau en de aanwezigheid van vluchtige organische stoffen in de lucht. Op basis van deze metingen geeft de software van Planon eindgebruikers het juiste inzicht als het gaat om onder meer reserveringen van ruimten, voorspellend onderhoud en slimme schoonmaakmethodieken.

Wilt u meer weten over de voordelen van een open softwareplatform voor uw vastgoed- en facility management? Lees Planons white paper ‘Point solutions of een geïntegreerde oplossing: waarom kiezen?

Over de auteur

Lex Janssen | Sales Manager bGrid

Lex is al jaren actief in de vastgoedsector. Hij heeft verschillende functies bekleed en heeft een passie voor alles wat met technologie en innovatie te maken heeft. Als Sales Manager bij bGrid brengt hij zijn kennis en passie samen om wereldwijd betere, slimmere en gezondere gebouwen te realiseren.

Deel dit artikel