Wat de veranderende rol van de universiteitscampus betekent voor de vastgoedmanager

Als ik in gesprek ben met neefjes, nichtjes en andere bekenden die studeren aan een hogeschool of universiteit, dan hoor ik hen allemaal klagen over de enorme drukte in de universiteitsbibliotheek. Dit is niet vreemd als je in het onderzoek van De Vereniging van Universiteiten (VSNU) leest dat het aantal studenten in de afgelopen vijftien jaar is toegenomen met 22% en dat het aantal personeelsleden met vier procent is gestegen. Door deze ontwikkeling is er een uitdaging ontstaan voor onderwijsinstellingen om tegemoet te komen aan de interne klanttevredenheid en slim om te gaan met de beschikbare vierkante meters.

Zo zou gekeken kunnen worden naar de invloed van nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals virtual reality, op het toekomstige gebruik van vastgoed. Waarom zouden studenten naar colleges gaan wanneer digitalisering hen handvatten biedt om datzelfde college op afstand te bekijken? Dankzij virtual reality is de beleving immers nagenoeg hetzelfde. Sterker nog: de student kan, zittend in een comfortabele stoel, op ieder gewenst moment een virtueel gastcollege bijwonen van een vooraanstaand professional die op een willekeurige plek op de wereld een college verzorgt.

De rol van de campus verandert

Door continue veranderingen zullen de eisen van campusbezoekers in een hoog tempo veranderen. Hierdoor heeft een vastgoedmanager meer dan ooit tools nodig om te voorspellen aan welke voorwaarden een campus moet voldoen. Om het nog complexer te maken, worden vastgoedcontracten doorgaans voor langere periodes afgesloten. Wil je dynamisch in kunnen spelen op de veranderende behoeften, dan is het raadzaam om na te denken over andere contractvormen, investeringen in nieuwbouw, verbouw en renovaties, en mogelijke commerciële modellen om het gebouw te laten renderen. Kernvragen hierbij zijn: met welk doel komt men de komende jaren naar de campus, welke verwachtingen heeft men van een werkomgeving en welk type ruimten passen hierbij? Kortom, wat wordt de rol van de campus?

Bij strategische vastgoedkeuzes kan een vastgoedmanager uitgaan van voorkeuren van studenten en medewerkers, maar hij kan ook keuzes maken op basis van feiten en cijfers. In mijn vorige blog, over Internet of Things, heb ik aangegeven dat het verzamelen van data verrassende inzichten kan opleveren. Je ontdekt trends en gebruikerspatronen waarvan je niet wist dat ze bestonden. Voor een vastgoedmanager is het bijvoorbeeld heel interessant om inzicht te krijgen in welke studieruimten op de campus meer of minder worden gebruikt.

Heeft u controle over uw vastgoed?

Houd de campus aantrekkelijk

Luisterend naar ervaringen en kijkend naar innovaties, lijkt het erop dat studenten informatie uit colleges steeds meer digitaal tot zich gaan nemen, maar dat men nog wel in een real-life situatie kennis wil delen en verwerken. Een campus dient meer te bieden dan de virtual reality-werkplek thuis. Er moet een drijfveer voor studenten zijn om de campus regelmatig te bezoeken. Om als student toegevoegde waarde te ervaren en je tijd efficiënt te besteden, zal de campus een ontmoetingsplek moeten worden waar je kunt studeren, werken, wonen, recreëren en ‘socializen’.

Als studenten en medewerkers meer en meer zelf gaan bepalen waar en wanneer zij studeren of werken, wordt het tijd dat de vastgoedmanager inspeelt op deze ontwikkelingen. Hij moet ervoor zorgen dat de student de campus ook in de toekomst weet te vinden. Gebruik je vastgoed als concurrentievoordeel en neem de toekomst zelf in handen.

Over de auteur

Frank Rosendaal |

Frank werkte voorheen voor Planon als Business Consultant.

Meer blogs van Frank Rosendaal

Lees alle blogs van Frank Rosendaal

Deel dit artikel