Wie beheert het Building Internet of Things - Facility management of IT?

In 2019 stelde één van mijn collega's, David Karpook, in een blog de vraag “Wie draagt nu eigenlijk de verantwoordelijkheid voor het Building Internet of Things?” Dit met als doel om meer inzicht te krijgen in de organisatorische gevolgen van digitalisering voor gebouwen. In zijn blog legt hij treffend uit dat de rol en expertise van real estate en facility management aan het veranderen is. Het gaat niet langer meer enkel om het beheren van de fysieke infrastructuur van een gebouw, maar steeds vaker ook om het beheer van de bijbehorende digitale infrastructuur.

Soms heb ik de indruk dat tijd in de wereld van de technologie sneller voorbij gaat dan elders. Ik denk namelijk dat het nu al tijd is om de observaties en vragen uit deze blog post van David Karpook te evalueren. Laten we ze eens doornemen.

Veranderingen van rollen door opkomst van IoT

We zien dat PropTech zich reeds buiten de sfeer van IoT begeeft en dat bijvoorbeeld Artificial Intelligence (AI) en geavanceerde analytics-applicaties beschikbaar komen op apparaatniveau. Interessant om hier te vermelden is dat Apple in januari 2020 het bedrijf Xnor.ai heeft overgenomen, dat energiezuinige, edge-based* AI-tools ontwikkelt. Xnor.ai is gespecialiseerd in technologie waarmee AI-applicaties lokaal op apparaten kunnen worden geïnstalleerd, zodat deze niet langer via het netwerk gebruik hoeven te maken van een centrale AI-applicatie. Op die manier kunnen de gegevens die door het apparaat zijn gegenereerd lokaal door AI-applicaties worden verwerkt, waardoor het dus werkelijk 'slimme' apparaten worden. In ons vakgebied van vastgoed en FM zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een camerasensor die telt hoeveel mensen zich in een ruimte bevinden of die ziet of een bureau werkelijk bezet is.

Als we al deze ontwikkelingen op het gebied van Building Internet of Things in beschouwing nemen, zou je je kunnen afvragen of het bij de vraag "wie is verantwoordelijk" nog wel om één verantwoordelijke partij gaat. Zo moeten assetspecialisten in ons vakgebied over voldoende IT-vaardigheden beschikken om te begrijpen hoe je Building Internet of Things-items, zoals sensoren, kunt inzetten. Daarnaast is kennis vereist voor wat betreft de werking en het onderhoud van deze nieuwe generatie assets. Het werk van deze professionals zal dus tweeledig van aard zijn: deels IT-gerelateerd en deels asset-gerelateerd.

In feite wordt hiermee een beeld geschetst van de boeiende taken waaruit ons vakgebied in de toekomst zal bestaan. Dit zal niet alleen open-minded ervaren professionals aanspreken, maar ook jonge professionals die net komen kijken in facility management.

Wie draagt de verantwoordelijkheid voor zaken die meerdere afdelingen betreffen?

David Karpook geeft een duidelijke visie op deze vraag in zijn blogserie over het Building Internet of Things. Zo zal volgens hem de relatie tussen vastgoed en FM-professionals en de IT-afdeling veranderen.

Nu PropTech grote sprongen voorwaarts maakt en er nieuwe mijlpalen worden bereikt op het gebied van digitalisering van gebouwgebonden assets, moeten we ook kijken naar wat dit betekent voor de IT-functie binnen organisaties. Het dagelijks reilen en zeilen binnen IT-afdelingen wordt voornamelijk bepaald door netwerken en applicaties/applicatieplatforms, die veelal draaien in cloud- en andere verwerkingsomgevingen. Het spreekt voor zich dat beveiligings- en privacytoolsets hier inherent onderdeel van zijn.

In deze wereld hebben IT-afdelingen doorgaans volledige controle over de omgevingen en is (verander)management een puur virtuele aangelegenheid, omdat software gemakkelijk kan worden geüpgraded of elders kan worden toegewezen binnen de IT-infrastructuur. Deze controle zal fundamenteel veranderen wanneer 'applicaties' een onlosmakelijk onderdeel zijn van apparaten die niet-IT-gerelateerde functies uitvoeren in gebouwinfrastructuren. Laten we de slimme camerasensor die we hierboven hebben genoemd als voorbeeld nemen. Stel dat we die gebruiken voor toekomstige generaties luchtbehandelingsinstallaties waarin AI op apparaatniveau in realtime wordt gecombineerd met de temperatuur- en klimaatregeling in een gebouw.

In deze nieuwe 'samengestelde wereld' is de IT-functie niet langer in staat om de IT-infrastructuur volledig zelfstandig aan te sturen. Er is onvoldoende inzicht in de gevolgen voor het fysieke domein wanneer er interventies plaatsvinden aan de digitale zijde van deze assets. Dus niet alleen de FM-functie verandert, dit geldt in gelijke mate voor de IT-functie. Als we gaan kijken hoe we deze 'samengestelde infrastructuren' moeten beheren, zou de pure IT-functie verantwoordelijk kunnen worden voor het creëren van een IT-landschap (met inbegrip van standaardisatieregels en eisen op het gebied van technologienormen) dat FM-professionals in staat stelt om op veilige, beveiligde en productieve manieren, nieuwe generaties uitermate slimme assets te selecteren, in te zetten en te gebruiken, die aansluiten op de IT-landschappen die door de IT-functie zijn gecreëerd.

Naarmate er andere, nieuwe invullingen aan deze functies worden gegeven, zijn ook andere opties mogelijk. Hoe het ook gaat lopen, het is in verband met toekomstige ontwikkelingen van groot belang dat er een fundamenteel gesprek plaatsvindt over de toekomstige relatie tussen de IT-functie en de vastgoed/FM-functie van een bedrijf - niet alleen met het oog op de toekomst van deze bedrijfsfuncties zelf, maar vooral om de organisaties die zij ondersteunen vooruit te helpen.

*Edge computing is een gedistribueerd computerprototype dat de berekening en de opslag van gegevens dichter bij de apparaten brengt waar ze worden verzameld.

Erik Jaspers is Global Product Strategy Director.

Over de auteur

Erik Jaspers | Global Product Strategy Director

Erik Jaspers is al meer dan 20 jaar werkzaam bij Planon waarin hij verschillende leidinggevende posities heeft bekleed met betrekking tot de ontwikkeling van Planon's software oplossingen. Erik is lid van het bestuur van de IFMA Foundation, voorzitter van de IFMA Knowledge Management Taskforce, lid van de IFMA Research Committee en lid van het IFMA team 'Workplace Evolutionaries'. Hij heeft bijgedragen aan meerdere wetenschappelijke publicaties, waaronder een bekroonde wetenschappelijke publicatie over agile productmanagement (2009), IFMA's 'Work on the Move' (2011) en 'Work on the Move 2' (2016).

Meer blogs van Erik Jaspers

Deel dit artikel