FAQ
Man working on maintenance mecanics

Så lägger du grunden för en effektiv tillgångs- och underhållshantering

Det här dokumentet ger svar på fem frågor som du bör ställa när du lägger grunderna för effektivt underhåll.

Lär dig mer
E-book
Two people in a glass elevator.

Maximera affärsvärdet: Utforska IoT-möjligheter inom FM

Läs den här e-boken för att upptäcka de främsta drivkrafterna för IoT-projekt och lärp dig hur implementering av IoT inom många applikationsområden kan ge dina smarta fastigheter ökat värde.

Lär dig mer
Analytiska rapporter
Maximize your office space

Finding the Right Fit: Enterprise Maintenance & FM Solutions

Denna IDC Marketscape-rapport innehåller branschtrender och kriterier för leverantörsbedömning som hjälpa köpare att utvärdera leverantörer av lösningar för underhåll och Facility Management.

Lär dig mer
Analytiska rapporter
Business people having a group discussion about IWMS.

Verdantix Buyer’s Guide till att välja IoT-plattform för smarta byggnader

Läs den här guiden från Verdantix för att få hjälp när du söker efter en IoT-plattform som passar din organisations krav.

Lär dig mer
Analytiska rapporter
Beautiful green trees in a passage of a building with an orange glow..

Effekten av Facility Management & hållbarhetsprogramvara på företagsomfattande ESG

IDC Spotlight: Effekten av Facility Management & hållbarhetsprogramvara på företagsomfattande ESG

Lär dig mer
White Papers
Greenhouse with garden.

FM:s fastighets- och tjänsteexperter svarar på ESG-undersökningen om de viktigaste drivkrafterna

I den här ESG-rapporten undersöks var verksamma inom fastigheter och arbetsplatser samt tjänsteleverantörer är på sin ESG-resa och de viktigaste drivkrafterna för framtida investering.

Lär dig mer
White Papers
3D modelling of a building

Viktiga utmaningar i att skapa netto noll-fastigheter

Detta white paper av KPMG och Planon beskriver viktiga utmaningar som företagsutvecklare, investerare och användare måste överkomma för att nå sina netto noll-mål.

Lär dig mer
White Papers
Glass midrise office building with colorful windows reflecting the sky.

8 trender som kommer att forma fastighetsförvaltning och Facility Management framtill 2027

Denna e-bok beskriver hur marknaden för fastighetsförvaltning och Facility Management förväntas utvecklas fram till 2027.

Lär dig mer
White Papers
Creative team having a discussion in the office

Nyckelresultat: Facility Management, teknik och framtidens arbetsplats

Planon delar med sig av viktiga resultat från en diskussion om viktig teknik som kan stödja Facility Managements arbete i framtiden.

Lär dig mer
White Papers
Two colleagues talking about space management

Så skapar du en arbetsplatsstrategi i världsklass

Denna e-bok utforskas möjligheterna för företag att anpassa sig till hybridarbete steg för steg via en modell för en engagerande arbetsplats.

Lär dig mer
White Papers
Building hallway with sustainable, green wallpaper and plants.

10 skäl till varför tjänsteleverantörer bör fokusera på hållbarhet

Denna rapport visar 10 olika sätt på hur tjänsteleverantörer gynnas av hållbarhet med fokus på nya tjänster och initiativ för motståndskraft

Lär dig mer
Analyser
View on office buildings through walls made of glass.

Are you in control of your property management?

It is increasingly critical to have a robust property management strategy. Property managers are tasked with staying within budget and reporting accurate numbers for crucial and expensive decisions. So transparency in your portfolio is vital to ensure that you are in control. Answer these six simple questions to find out whether you are truly in control of your property.

Lär dig mer
Analytiska rapporter
Tall office buildings surrounded by trees.

Hantera byggnaders påverkan på miljön

Läs mer om åtta tekniker och trender som leder vägen till en mer hållbar fastighets- och arbetsplatshantering i den här rapporten från Frost & Sullivan.

Lär dig mer
Analytiska rapporter
Colorful neon city downtown with data connection streams

Insikter om Planons förvärv av Axonize

Verdantix-rapporten analyserar Planons förvärv av Axonize och förklarar vilka användare som drar störst nytta av det nya Axonize-Planon-programvaruutbudet för att samla in och behandla IoT-data.

Lär dig mer
Artiklar
Strategies on improving work efficiency

Nya affärsmodeller för FM-leverantörer (del 2)

Få en andra uppsättning viktiga punkter från den uppföljande virtuella rundabordsdiskussionen där en ny panel av branschexperter diskuterar nya påståenden om den integrerade FM-branschen.

Lär dig mer
  1. First
  2. «
  3. 1
  4. 2
  5. 3
  6. 4
  7. 5
  8. »
  9. Last

Dela den här artikeln