Klantenportal customer-icon

Informatie voor organisaties over software voor vastgoedbeheer- en facilitaire processen

Of het nu gaat om woningen, hotels en horeca, commercieel vastgoed of corporate real estate; vastgoedbeheerders hebben unieke behoeften wanneer het op technologie en software aankomt. Dit is des te meer een uitdaging doordat er verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen het domein van property en real estate management bestaan. Huiseigenaren, investeerders, fondsbeheerders, huurders, facility managers of vastgoedbeheerders hebben specifieke behoeften als het aankomt op softwareoplossingen. Er worden veel oplossingen op de markt aangeboden die aan deze specifieke behoeften kunnen voldoen, zowel deeloplossingen (zoals bijvoorbeeld vastgoed onderhoud software) als geïntegreerde oplossingen.

De vastgoedbeheeroplossing binnen een Facilitair Management Informatiesysteem (FMIS) is meestal gericht op corporate real estate processen (CRE) voor zowel vastgoedeigenaren als huurders. Een FMIS ondersteunt bedrijfsprocessen als verhuur-, portfolio- en transactiemanagement en strategische vastgoedplanning. In tegenstelling tot deeloplossingen, wordt vastgoedbeheer in een FMIS geïntegreerd met aanverwante processen, zoals onderhoudsmanagement, duurzaamheid, facility management, ruimtebeheer en werkplekoptimalisatie.

De financiële impact van coporate real estate processen op de balans van grote organisaties en multinationals in combinatie met de toenemende behoefte aan transparantie van het portfolio, compliance en bedrijfscontinuïteit, zorgt voor een duidelijke business case voor de implementatie van vastgoedbeheer software. Organisaties met veel lokale, klantgerichte vestigingen of eigen kantoren hebben een dringende behoefte aan vastgoedbeheer systemen om snel te kunnen anticiperen op demografische trends en veranderingen in de markt. Organisaties in het bankwezen, de detailhandel, de farmaceutische industrie, de industriële sector of de dienstverlenende sector moeten in staat zijn vastgoed snel aan te kopen of af te stoten, tijdig te kunnen heronderhandelen over leasecontracten, tijdig leasecontracten op te zeggen en willen huisvesting die past bij hun imago.

Infographic - Controle over uw vastgoed, leasecontracten en financiële verplichtingen

Klik om te vergroten

Leer meer over vastgoedbeheer software

Artikelen & White papers | 14/02/2017
Assessment - Bent u in controle over uw vastgoed?

Het hebben van een goede strategie voor uw vastgoed is belangrijker dan ooit. Van vastgoedmanagers wordt verwacht dat ze binnen budget blijven en overleggen voor cruciale dure beslissingen. Beantwoord 6 vragen en ontdek of u in controle bent over uw vastgoed. 

Lees meer
Alle artikelen & white papers
Webinars & Video's | 26/03/2015
Webinar - Succesvol Vastgoed Management met Planon

Vastgoed vertegenwoordigt een grote financiële waarde en moet optimaal aansluiten op de eisen en wensen van het primaire proces. Dit is een complexe taak. Bekijk dit webinar en leer hoe u Planon-software eenvoudig en snel kunt inzetten voor effectief vastgoedbeheer. 34:54 Nederlandstalig  

Lees meer
Alle webinars & video's
Webinars & Video's | 21/04/2017
Webinar - Hoe de nieuwe lease accounting-standaarden uw organisatie beïnvloeden

Vanaf januari 2019 gaat de nieuwe wet- en regelgeving rondom lease accounting van kracht. Bereid u voor door u middels dit webinar te laten informeren over de veranderingen en de Planon Lease Accounting-oplossing. 50:36 Engelstalig 

Lees meer
Alle webinars & video's

Lease management en lease accounting

Vastgoedbeheer software heeft als basistaak het beheren van leasecontracten voor verhuurders en huurders. Door de combinatie van lease management voor verhuurders en huurders in één FMIS-oplossing kunnen corporate real estate organisaties zowel hun in eigendom zijnde als gehuurde vastgoed op een efficiënte en effectieve manier beheren. Alle financiële aspecten van lease management, zoals lease-uitgaven, lease-inkomsten, financiële prognoses, prijsmutaties, prijsindexeringen en servicekostenberekeningen worden beheerd in één geïntegreerde softwareoplossing, inclusief de bijbehorende analyses en rapportages. Omdat elk individueel leasecontract afzonderlijk complexe regelingen en afwijkingen kan bevatten, is vastgoedbeheer software een vereiste voor elke organisatie die meerdere verhuur- en huurcontracten beheert. Organisaties worden zo in staat gesteld om tijdig huuropties te beoordelen, contracten te vernieuwen en archiveren. Daarnaast kunnen de daaruit voortvloeiende financiële en rechtsmatige verplichtingen dankzij geautomatiseerde meldingen bewaakt worden en proactief het vastgoedportfolio afgestemd worden op toekomstige organisatiebehoeften.

De Financial Accounting Standards Board (FASB) en de International Accounting Standards Board (IASB) hebben veranderingen aangekondigd in de manier waarop leases zullen worden geclassificeerd en leasekosten zullen worden gedefinieerd. Deze veranderingen hebben effect hebben op de winst- en verliesrekening en balans van het merendeel van organisaties en op de lease adminstratie van coporate real estate managers, accountants en business controllers. Een onderdeel van de veranderingen is de verplichting voor bedrijven om leaseovereenkomsten te kapitaliseren en op de balans op te nemen als activa en passiva. Ook de definitie van een leasebetaling verandert, die ook variabele lease, contractuele betalingen en vernieuwing van leases zal omvatten. Deze verandering zal van invloed zijn op de leases van vele typen vastgoed en vastgoedgerelateerde leases die onder de US-GAAP (FASB) en IFRS (IASB) vallen.

Portfoliobeheer en vastgoedplanning

Het succesvol beheren van vastgoed begint met gegevens en transparantie. Portfolio management software, een onderdeel van vastgoedbeheer software, geeft een duidelijk en gestandaardiseerd overzicht van het vastgoedportfolio. Dat is inclusief informatie over de technische staat van het vastgoed, ruimte- en werkplekkenbezetting, scenarioplanning, CAD visualisatie en portfolio rapportages. Deze systemen zorgen ervoor dat de vastgoedstrategie en het portfolio is afgestemd op de organisatiedoelen. Strategische vastgoedplanning helpt ook bij het analyseren van het huidige vastgoedportfolio in relatie tot de organisatiedoelen en het identificeren van eventuele hiaten in deze strategie. Aanvullend biedt het handvatten voor het overbruggen van deze hiaten met functionaliteit voor transactiemanagement ter ondersteuning van processen rondom verwerving of afstoten van vastgoed. Capital Project Management kan ondersteuning bieden bij het plannen, uitvoeren en bewaken van grootschalige projecten en investeringen.

Klik hier om een white paper over Capital Project Management te lezen.

Vastgoedbeheer software stelt organisaties in staat om snel en makkelijk inzicht te krijgen in de Total Costs of Ownership (TCO). Om vervolgens doordachte, op feiten gebaseerde financiële beslissingen te maken. Door vanuit een holistische blik te kijken naar het portfolio, helpen deze oplossingen bij het maken van strategische beslissingen gebaseerd op de verwachte levenscyclus van het vastgoed. Zo wordt het voor managers makkelijker te bepalen waar kosten kunnen worden bespaard en biedt het de informatie die nodig is om toekomstige kapitaalstromen te beheersen.

Vastgoedbeheer software, dat ook portfolio management omvat, meestal Facilitair Management Informatiesysteem (FMIS) genoemd, ondersteunt organisaties bij het standaardiseren van zowel gegevens als processen. Dat biedt organisaties de mogelijkheid om betrouwbare en ‘compliant’ rapportages te garanderen en interne en externe benchmarking uit te voeren.

Vastgoedbeheer software en FMIS

Wanneer lease management en portfoliobeheer in één FMIS worden gecombineerd, heeft dit veel voordelen voor organisaties. Alle gegevens over vastgoed worden eenmalig vastgelegd in één database en worden vervolgens gebruikt bij verschillende processen. Bijvoorbeeld voor vastgoed, onderhoud, ruimte, facility management en duurzaamheid. Zo wordt een hoge kwaliteit van gegevens en de bijbehorende KPI rapportages en portfolio analyses gegarandeerd. Door deze verschillende processen te integreren, wordt de strategische, tactische en het operationele exploitatie van gebouwen en gebouwgerelateerde activeiten beheerd vanuit één oplossing. Verbeterpotentieel wordt sneller geïdentificeerd en geïmplementeerd waardoor de Total Costs of Ownership (TCO) van uw portfolio wordt gereduceerd.

Een FMIS bevat state-of-the-art integratiemogelijkheden met geografische informatiesystemen (GIS) voor het visualiseren van het portfolio, Building Information Modeling (BIM) voor het optimaal hergebruiken van ontwerp en as-built informatie tijdens de gehele levenscyclus van vastgoed en enterprise systemen, zoals SAP, voor het integreren van financiële processen.

Property Scorecard

In onze Real Estate Management oplossing is een nieuwe KPI-gebaseerde Property Scorecard beschikbaar. Dit nieuwe KPI rapport geeft u een volledig en nauwkeurig 360 graden beeld van de prestatie van uw vastgoed. Het stelt u in staat om mogelijke verbeteringen te analyseren en te identificeren in uw vastgoedportfolio en indien nodig meteen op te treden.

Onze internationale succesverhalen

Persbericht - Siemens

PERSBERICHT | Met behulp van Planons IWMS-oplossing wil Siemens Real Estate wereldwijd een uniform en geïntegreerd systeem ter ondersteuning van haar vastgoedprocessen implementeren.

Lees meer
Case Study - Bayer Real Estate

Michael Müller, Managing Director: “Planon-oplossingen voldoen aan al onze uitgebreide eisen, ook specifieke behoeften werden gemakkelijk geconfigureerd, inclusief de interfaces met SAP.”

Lees meer
Case Study - Shell Real Estate

"Gebruik van de Planon-oplossingen zorgt voor standaardisering, kwaliteitsverbeteringen en kostentransparantie en heeft zo geleid tot operationele efficiency en aanhoudende besparingen."

Lees meer