Kiosk with a floor plan of a building.

Hyperautomation: dé groeistrategie voor IFM service providers

Het lijkt wel alsof er elk jaar een nieuwe digitale oplossing wordt geïntroduceerd in de markt waarmee u zogenaamd uw organisatie radicaal zou kunnen veranderen. Al twee jaar noemt Gartner hyperautomation de ‘next big thing’. Deze innovatieve aanpak kan voordelen opleveren waardoor organisaties kunnen transformeren, maar alleen als organisaties begrijpen dat technologie niet het doel op zich is. De vraag is hoe organisaties (integrated facility management (IFM) service providers) technologie kunnen toepassen om hun doelen te bereiken binnen het groeipotentieel van de markt.

Volgens een recent rapport van Frost & Sullivan* had de wereldwijde IFM-markt in 2019 een geschatte waarde van 92,05 miljard dollar. Het rapport voorspelt dat de integratie van technologie, de evolutie van bedrijfsmodellen en nieuwe diensten de komende jaren een continue omzetgroei zullen stimuleren. Tezamen verzorgen deze factoren een jaarlijks groeipercentage van 6,1% en een geschatte marktwaarde van 139,39 miljard dollar in 2026. Deze groei is niet gek aangezien gebouweigenaren en -gebruikers hun facility management steeds vaker uitbesteden.

Wat is hyperautomation?

Simpel gezegd is hyperautomation het gebruik van geavanceerde technologieën om processen te automatiseren, zodat medewerkers zich kunnen focussen op andere belangrijke taken. Het begrip is gerelateerd aan automatisering, maar gaat een stap verder door gebruik te maken van allerlei intelligente technologieën (kunstmatige intelligentie (AI), machine learning, geavanceerde analyses, Internet of Things, PropTech). Het gaat om de kracht van de met elkaar verbonden technologieën.

Hyperautomation kan resulteren in aanzienlijk lagere kosten en rijkere inzichten en context gestuurde workflows bieden. Het is alleen een hele uitdaging voor organisaties om de juiste oplossing te kiezen uit een steeds groeiend en evoluerend aanbod van producten.

Beter bouwen

Hyperautomation kan voordelen bieden voor allerlei branches, zoals de financiële sector, de gezondheidszorg en anderen. Naarmate organisaties hun digitaliseringsstrategieën uitbreiden, zal de hoeveelheid data aanzienlijk toenemen. Maar met hyperautomation kunnen data van duizenden verschillende sensoren automatisch worden gecombineerd, geïntegreerd, geanalyseerd en verwerkt worden.

Toch betekent hyperautomation zeker niet dat mensen overbodig zullen worden. Met de juiste aanpak kunnen medewerkers van toegevoegde waarde zijn voor een organisatie in plaats van bezig te zijn met administratieve taken. Hyperautomation is bedoeld om medewerkers te ondersteunen, niet om ze te vervangen. Voor aandeelhouders, verandermanagementteams, bedrijfsvernieuwers en klanten kan het een aandrijvende kracht zijn om meer waarde te creëren.

Concrete waardecreatie voor IFM

IFM service providers zijn bij uitstek een doelgroep die veel baat hebben bij hyperautomation. Hoe hyperautomation hun werk radicaal kan veranderen, bewijst Planon Connect for (any) IoT. Een voorbeeld is Building Advisor, een naadloze integratie tussen EcoStruxure Building Advisor van Schneider Electric en het Planon Universe for Service Providers-platform (IWMS/CAFM). Deze holistische propositie brengt het beste van beide platforms samen: bij elke stap worden verbonden AI/algoritmes ingezet om de conditie van assets te analyseren en te bewaken en mogelijke inefficiënties op te sporen.

Analyses met AI

Met Building Advisor kunt u door middel van een digital twin van de assetbibiliotheek een analyse uitvoeren waarmee u een eventuele onderliggende fout of inefficiënt gedrag van een asset in uw gebouw kunt opsporen. Organisaties kunnen bijvoorbeeld het elektriciteitsnet van hun gebouw monitoren via een verlichtingssysteem dat is aangesloten op een Building management system (BMS) met zelflerende, door AI aangestuurde analyses. Hierdoor kunnen organisaties bijvoorbeeld ontdekken dat het energieverbruik niet voldoet aan bepaalde, vooraf geconfigureerde parameters, ook al lijkt het systeem goed te werken. Nog beter, als onderdeel van een hyperautomated platform kunnen algoritmes voor resourceplanning automatisch een gecombineerde werkorder plannen en deze toewijzen aan de juiste technicus.

Analyses die gebaseerd zijn op AI kunnen rekening houden met contractbeperkingen, bijvoorbeeld om te bepalen of voordeel kan worden behaald met een offerte buiten het contractbereik of om corrigerende maatregelen aan te bevelen voor eventuele kostenbesparingen. Zo kan conditie-gebaseerd onderhoud uitgevoerd worden voordat er systeemstoringen optreden en de IFM service provider kan zowel de inkomsten beter voorspellen als de resourcecapaciteit slimmer inplannen om de vereiste diensten te leveren. Dit leidt vervolgens tot expliciete waardecreatie voor de gebouweigenaren en -gebruikers vanwege aanzienlijk lagere kosten, verminderde CO2-uitstoot en de preventie van storingen. Tegelijkertijd verbetert de ervaring van de eindgebruikers.

Het is duidelijk dat de aandeelhouderswaarde van IFM zal toenemen door hogere marges en prescriptieve en 'Poka Yoke' diensten die een rendabele waardepropositie creëren voor zowel gebouweigenaren als IFM service providers.

Poka Yoke

Poka Yoke is een mechanisme dat voorkomt dat medewerkers fouten maken. Het concept is afkomstig uit Japan en wordt gebruikt om processen zo in te richten dat dezelfde fout geen tweede keer kan worden gemaakt.


Slimme schoonmaak

Slimme schoonmaak (datagedreven schoonmaak) is een ander voorbeeld van hyperautomation waarmee u uw bedrijfsprocessen kunt stroomlijnen. Nu we op weg zijn naar een post-COVID-19-wereld, zal de bezettingsgraad van kantoren sterk fluctueren. Het is dan overbodig om vergaderruimtes schoon te maken op basis van een willekeurig wekelijks rooster (waarbij geen rekening gehouden wordt met het gebruik van ruimtes). Met hyperautomation kan het schoonmaakproces via IoT-sensoren worden ingericht op basis van de bezettingsgraad en de werkroosters van medewerkers.

De keuze voor een open platform

De genoemde voorbeelden bieden duidelijke voordelen voor gebouweigenaren van één enkel gebouw, maar organisaties met meerdere kantoren in verschillende landen kunnen nog meer kosten- en efficiëntievoordelen behalen. Met hyperautomation kunnen IFM service providers gebruikmaken van datamining, prescriptieve analyses en intelligente procesautomatisering (IPA) om bestaande processen te optimaliseren en geavanceerde innovaties te ontdekken.

Het Planon Universe for Service Providers-platform is gebouwd als een open platform, onafhankelijk van leveranciers. Door deze openheid kunnen er vanuit een hyperautomation- benadering gezien, diverse digitale IoT- en PropTech-oplossingen worden beheerd. Het Planon-platform kan flexibel worden geleverd en geïmplementeerd en maakt ook integraties met oplossingen van derden mogelijk. Eigenaren van gebouwen of IFM service providers die specifieke (traditionele) gebouwbeheersystemen met gecombineerde sensoren en slimme oplossingen gebruiken en die predictief (en prescriptief) willen werken met de slimme assets van hun gebouwen, kunnen alles beheren via het Planon-platform.

Voorbij automatisering

Met hyperautomation kunnen processen worden gestroomlijnd en nieuwe inzichten worden verkregen. Hoewel technologie niet het einddoel is, kan hyperautomation uw bedrijf mogelijk precies datgene bieden wat nodig is om in te spelen op de enorme groeikans en om de verwachtingen van uw klanten te overtreffen.

Over de auteur

Nush Cekdemir | Director International Sales

Nush Cekdemir is Director International Sales bij Planon. Hij heeft veel ervaring in strategisch sales management voor nieuwe en disruptieve technologische oplossingen en hoe deze te vertalen naar strategische zakelijke behoeften. Nush heeft veel inzicht in de IFM-activiteiten van klanten en geeft bedrijven uitdagende adviezen voor een effectiever concurrentievermogen.

Meer blogs van Nush Cekdemir

Deel dit artikel