Streams of yellow lights in a tunnel.

Hyperautomation in de praktijk: drie use cases voor FM service providers

Ongeveer 40% van de facility managers gaat in 2027 met pensioen (dit is een schatting van UC Irvine Division of Continuing Education (DCE)). Dat is al over zes jaar! Tegelijkertijd hebben ze te maken met complexere contracten door de vraag naar geïntegreerde diensten, opkomende ‘digital-first’ concurrenten, trage en inefficiënte processen en moeite met het vinden van personeel met de juiste vaardigheden. Daar is ook nog de impact van COVID-19 bijgekomen. Kortom, het zijn uitdagende tijden voor facility management (FM) service providers.

Er zijn natuurlijk ook positieve ontwikkelingen! Bedrijven willen hun kantoren weer openen, dus dit is hét moment waarop service providers in kunnen spelen op de veranderde vraag van klanten. Een hyperautomation-strategie is de beste manier voor FM service providers om hier mee om te gaan en concurrentievoordeel te behalen. Deze strategie is erop gericht complete bedrijfsprocessen te automatiseren en optimaliseren door middel van het integraal inzetten van verschillende technologieën. Gartner voorspelde in 2020 dat hyperautomation in 2021 een opkomende trend zou worden.

Hyperautomation maakt mensen niet overbodig, maar helpt ze wel om efficiënter te werken terwijl de risico’s op fouten worden verminderd. Hyperautomation biedt ook meer mogelijkheden om marges te verhogen, nieuwe diensten te leveren en datasilo’s te elimineren. Met tools zoals business intelligence-software, machine learning en procesautomatisering kunnen medewerkers onbewerkte data transformeren in bruikbare informatie om processen efficiënter en productiever in te richten en de bedrijfsgroei te stimuleren.

Deze intelligente informatiestromen bieden ook andere voordelen voor FM service providers, zoals ondersteuning van nieuwe bedrijfsmodellen, de mogelijkheid nieuwe diensten aan te bieden en het genereren van een hogere omzet. Laten we een aantal mogelijke toepassingen bekijken:

Use case 1: financieel management

Het kan een uitdaging zijn om de juiste tarieven te bepalen voor servicecontracten, vooral als het gaat om contracten voor nieuwe diensten. Vaak zijn contractkosten en de projectomvang niet op elkaar afgestemd, waardoor FM service providers meer moeten leveren tegen lagere kosten.

De meeste service providers beschikken al over de juiste data om de contractkosten nauwkeuriger te voorspellen. Deze data is echter verspreid over meerdere databases, in verschillende formaten en van wisselende kwaliteit. Met een strategie voor databeheer, gebaseerd op hyperautomation, kunnen FM service providers beschikken over een centrale database met gevalideerde data. Contractonderhandelaars krijgen zo beter inzicht in de context en werkelijke kosten van eerdere activiteiten wanneer ze een offerteaanvraag behandelen. Daardoor kunnen FM service providers beter aan de verwachtingen van de klant voldoen, met behoud of zelfs groei van omzet.

Use case 2: operationele diensten

Hyperautomation helpt ook bij het opsporen van kansen die tot extra inkomsten leiden vanuit de rol als strategisch partner.

Met business intelligence-tools en real-time data management kunnen service providers voorspellingen doen over de waarde van onderhoudsactiviteiten ten opzichte van vervanging van assets. Bespaart de organisatie meer door bepaalde assets meteen te vervangen of door hier wat langer mee te wachten? Welk advies kunnen ze de klant geven over de voortzetting van de huur van een gebouw, wanneer ze de gecombineerde gegevens over de bezettingsgraad, omgevingsfactoren en onderhoudsstatus van een gebouw in overweging nemen? Vragen als deze spelen een rol bij duurzaam asset management en een strategie om de totale eigendomskosten van vastgoedportefeuilles te optimaliseren.

Door toegang tot realtime data kunnen FM service providers eenvoudiger vaststellen welke aanvullende projecten hun klanten echte voordelen opleveren. Het kan hierbij gaan om extra werk voor een bestaand contract of een regeling waarbij de service provider een bonus ontvangt voor projecten die op de lange termijn geld besparen voor de klant. Beide scenario’s resulteren in kostenbesparingen voor de klant en meer winst voor de FM service provider.

Deze use case gaat uit van het idee dat de service provider niet alleen operationele diensten levert, maar ook waarde levert aan klanten op basis van data.

Use case 3: aanvullende diensten voor de eindgebruiker

De derde use case richt zich op de eindgebruiker. FM service providers onderscheiden doorgaans twee klantgroepen: bedrijven waarmee een contract wordt afgesloten en de gebruikers van de gebouwen en assets van dat bedrijf. Voor een eventuele contractverlenging moeten zowel het bedrijf als de gebruikers tevreden zijn. De FM service provider dient dus rekening te houden met de wensen van de eindgebruiker.

Dankzij toepassingen van hyperautomation zoals geïntegreerde sentimentanalyses kunnen service providers hun diensten aanpassen aan individuele voorkeuren en gedrag. Op die manier kunnen ze tegelijkertijd zorgen voor klantbehoud en het binnenhalen van nieuwe klanten. Business to Business (B2B) wordt dan Business to Business to Consumer (B2B2C).

De onderliggende technologieën voor de implementatie van een hyperautomation-strategie zoals Optical Character Recognition (OCR), procesautomatisering (voor dataverzameling) of een centraal bedrijfsplatform voor business intelligence, zijn al beschikbaar. Het integraal toepassen van deze technieken en er de juiste mee voordelen behalen is echter lastig. FM service providers zijn al druk genoeg met hun dagelijkse activiteiten, dus zelfs de meest innovatieve service providers kunnen een duwtje in de goede richting van een externe partner goed gebruiken.

Welke toepassingen voor hyperautomation bent u momenteel aan het onderzoeken? Welke use cases zijn urgent en waar liggen de meeste kansen? Wilt u meer weten over de voordelen van een hyperautomation-strategie voor uw bedrijf? Probeer dan ons interactieve assessment waarin u zult ontdekken in welke fase van digitalisering uw bedrijf zich bevindt en waar kansen liggen voor verbetering.

Over de auteur

Derrek Clarke | Product Marketeer

Derrek Clarke heeft meer dan 15 jaar ervaring in de bouwsector. Derrek is een geregistreerd architect in de VS met projectontwerp, coördinatie en bouwervaring in de gezondheidszorg en luchthavensector. Hij heeft ook senior onderzoeks- en adviesfuncties op het gebied van bouwtechnologie bekleed bij Verdantix en Global PropTech. Momenteel is hij als Product Marketeer bij Planon verantwoordelijk voor de positionering van softwareoplossingen voor de facility management service provider-markt.

Meer blogs van Derrek Clarke

Lees alle blogs van Derrek Clarke

Deel dit artikel