Tunnel with bright lights

Planon och Axonize kombinerade utbud erbjuder förbättrad IoT-anslutningar för fastigheter

Verdantix-rapport

Genom det här nya förvärvet kommer Planons utökade lösningar att ge kunder fullt stöd under sin IoT-resa

Nijmegen, Nederländerna, 4 oktober 2021 – Planon har nöjet att presentera den nyligen publicerade Verdantix-rapporten med rubriken Planon accelererar sin IoT-strategi för smarta fastigheter genom att förvärva Axonize.

Den 7 juni 2021 tillkännagav Planon sitt förvärv av Axonize – en mycket skalbar IoT-plattform (Internet of Things). Verdantix intervjuade Planons ledningsgrupp för att få veta mer om förvärvet och vad detta innebär för kunderna. Baserat på deras analys upptäckte Verdantix att Axonize kommer att förse Planons kunder med förbättrad IoT-anslutning för fastigheter genom att öka skalbarheten och hastigheten för IoT-datainsamling.

I rapporten lyfte Verdantix fram att ”det kombinerade Axonize-Planon-utbudet även kommer att ge en förstärkt teknikportfölj för företag som erbjuder tjänster relaterade till Facility Management, vilket underlättar leverans av efterfrågade tjänster”. Dessutom rekommenderar Verdantix att Facility Management-ansvariga använder denna rapport för att lära sig mer om vikten av Planons förvärv av Axonize för att sedan kunna påverka sina egna teknikplaner.

Rapporten säger vidare att en mängd olika potentiella användare kommer att kunna dra nytta av förvärvet, från tjänsteleverantörer som vill digitalisera sina tjänster till Facility Management-team, fastighetsförvaltare och sensorleverantörer.

Här är några exempel på hur de kommer att gynnas:

  • Användare kan övervaka, underhålla och kontrollera sina tillgångar på ett helt självständigt sätt.
  • Facility Management-ansvariga kan avsevärt minska sina fastigheters energikostnader.
  • Fastigheter och arbetsplatser kan bli tryggare, hälsosammare och säkrare miljöer att vistas i.
  • Företag kan föra in data om utrymmesanvändning i Planons arbetsorderhanteringssystem för att justera rengörings- eller underhållsscheman baserat på utlösare.
  • Användare kan få tillgång till digitala tvillingar som ger dem en verklig bild av tillgångsprestanda och driftförhållanden.
  • Företag och systemintegratörer för Facility Management-tjänster kommer att få nya funktioner för att snabbt bygga sina egna programvaror som drar nytta av IoT-data.

I den här rapporten får läsare även insikter om:

  • Varför 40 % av de företag som granskas av Verdantix för närvarande utvärderar IoT-teknik.
  • Utmaningarna och lösningarna för företag som vill konfigurera IoT-program i fastigheter.
  • Tio användningsscenarier för IoT-distribution inom Facility Management.

En kostnadsfri kopia av den här insiktsfulla Verdantix-rapporten om Planon-Axonize-utbudet går att hämta här.

Dela den här artikeln