Fred Guelen

Fred Guelen

Chief Acquisition Officer (CAO)

Som Planons CAO Fred Guelen bidrar med mer än 25 års erfarenhet av juridik, entreprenörskap och ledning. Utöver sin roll som chef för nordamerikanska verksamheten har han ledningsansvar för Planons juridiska avdelning samt ansvar över förvärv. Innan Fred kom till Planon var han med och grundade den internationella advokatfirman Buren van Velzen Guelen (BVVG). Han har omfattande kunskap och erfarenhet av att hantera komplexa (gränsöverskridande) fusioner och förvärv, privatkapitalbolag, omstruktureringar och finansieringsprojekt. Fred Guelen studerade juridik vid Universiteit Leiden och Universiteit van Amsterdam.

Du hittar dem på