Portrait of Geert van Offeren, Planon business consultant.

Geert van Offeren

Tidigare Strategic Business Consultant på Planon

Geert van Offeren är en erfaren expert med erfarenhet inom strategisk företagsrådgivning, programhantering och global produktmarknadsföring. Han var en del av Planon-teamet mellan 2006 och 2020. Med bakgrund inom fastighetsförvaltning och informationssystem har Geert omfattande erfarenhet av att implementera programvarulösningar och optimera processer, särskilt inom den offentliga sektorn.

Du hittar dem på

Geert van Offeren är en strategisk affärskonsult med en anmärkningsvärd karriär som sträcker sig över 14 år på Planon. Under hela sin karriär har han visat prov på sin expertis inom strategisk rådgivning, med fokus på anpassning av affärsprocesser och framgångsrik implementering av IWMS (Integrated Workplace Management Systems) och FMIS (Facility Management Information Systems). Geerts inverkan var särskilt märkbar i det nederländska myndighetssegmentet, där han effektivt implementerade programvarulösningar som var skräddarsydda för deras unika behov.

Hans karriär spänner över roller som konsult, projektledare och servicechef i flera länder och sektorer, vilket visar hans mångsidiga kompetens och engagemang för att leverera värde i varje roll. Hans resa på Planon började som affärskonsult med ansvar för strategisk rådgivning till organisationer om affärsprocesser och implementering av programvarulösningar. Senare utforskade han olika positioner inom företaget med fokus på Global Product Project Management och Global Product Marketing. Geerts expertis sträcker sig till programhantering eftersom han övervakade den framgångsrika implementeringen av Planon Software vid Vrije Universiteit Amsterdam. Hans senaste position på Planon var som chef för RFP-teamet (Request for Proposal).

I dessa roller spelade Geert en avgörande roll för att optimera processer och hantera komplexa IWMS-implementeringar. Hans strategiska sinne och praktiska tillvägagångssätt var avgörande för att förbättra organisationens effektivitet och leverera skräddarsydda lösningar som uppfyllde specifika kundkrav.

Blogg
Inside view of office building with plants.

From Smart Building to Learning Building; establish your use case!

den 27 augusti 2020 | Geert van Offeren

What is the value of smart and learning buildings? For organisations and their Facility and Real Estate Managers, it is crucial to research what use cases are relevant and valuable to their organisation.

Lär dig mer
Blogg

The impact of smart building technology on smart buildings

den 12 mars 2020 | Geert van Offeren

This blog discusses important upcoming corporate real estate and facility management trends that influence IWMS solutions. Next to that, it addresses the future of an IWMS and the impact of the integration of an IWMS and smart building technology.

Lär dig mer
Blogg
Pile of educational books in a library.

Campus Management Maturity Framework: Where are you in the journey to a smart campus?

den 23 januari 2020 | Geert van Offeren

Planon has developed a maturity framework for integrated campus management solutions that consists of these five levels: Initial, Managed, Defined, Measured, and Optimised. Campus managers can use this framework to help determine how their university compares with others.

Lär dig mer
Blogg
Empty chairs inside football stadium in blue and white.

Operating the smart campus

den 16 januari 2020 | Geert van Offeren

With an integrated campus management system, universities can take a proactive approach to integrating new technologies on campus.

Lär dig mer
Blogg
Lawn in front of a university with people relaxing in the sun.

In search of an ‘intelligent’ campus

den 9 januari 2020 | Geert van Offeren

This blog explores the evolution of the smart campus into an intelligent campus and the potential benefits this provides for campus managers.

Lär dig mer
Blogg
Wireframe of data in Smart Buildings with IWMS

Expanding an IWMS with smart building technology

den 5 december 2019 | Geert van Offeren

This blog explains how Integrated Workplace Management Systems (IWMS) developed in recent years, the changing benefits of an IWMS over time and what the evolution of an IWMS means for smart building technology today?

Lär dig mer
Blogg
View of a tech city at night with buildings and digital icons in the background

CAFM and IWMS - the start of the journey towards smart building technology

den 21 november 2019 | Geert van Offeren

This blog is about the early days of CAFM and IWMS. The first generation of integrated solutions was considered a big step forward, but integration with buildings and smart building technology to the extent we see today was way beyond imagination.

Lär dig mer
Blogg
Biophilic offices enhance workplace experience and enforce sustainability management

‘Building’ healthy buildings? It is possible with the Internet of Things

den 8 februari 2018 | Geert van Offeren

By using IoT solutions, real estate and facility managers are able to transform their smart buildings into healthy buildings. Read how in this blog.

Lär dig mer
Blogg
Employee brainstorming with post-its in the office building

The role of the Internet of Things in attracting and retaining talent

den 25 januari 2018 | Geert van Offeren

How can real estate and facility managers increase employee engagement, attract, and retain talent and what is the role technology plays in all that?

Lär dig mer