Photo of Jos Knops

Jos Knops

Solution Marketing Consultant

Jos har arbetat inom den internationella IWMS/CAFM-branschen i 30 år i olika befattningar, bland annat inom FoU, konsultverksamhet, försäljning och marknadsföring. Jos började på Planon 2005 och ansvarar för produktpositionering och marknadsstrategier och är en aktiv deltagare i många lokala och globala IWMS-relaterade nätverk.

Du hittar dem på

Det kombinerade intresset för arkitektur, fastigheter och arbetsplatsinnovation med informationsteknik och digitalisering har varit Jos passion och drivande ambition under hela hans långa karriär. Han har ett inneboende intresse av att använda teknik för att skapa en bättre, säkrare och mer hållbar arbetsplatsupplevelse för människor och organisationer.

Med sin breda och mångåriga erfarenhet inom IWMS- och CAFM-branschen initierar han kontinuerligt strategiska projekt för att förbättra Planons svar på föränderliga marknadskrav. Hans starka relationer med externa analytiker och bidrag till internationella RE/FM-nätverk gör honom till en respekterad ledare inom branschen. Jos har omfattande erfarenhet av att tala inför stora målgrupper på konferenser, utställningar och nätverksevenemang i hela Europa. Han skriver mycket värdefullt innehåll och har producerat många bloggar, vitböcker och ledande artiklar i ett brett spektrum av affärspublikationer.

Blogg
Meeting around cyber technology

Därför kommer teknik vara din högra hand och kunskapskälla under 2022

den 12 maj 2021 | Jos Knops

Tekniken kommer att bli din bästa vän 2022. Därför är det viktigt att de som arbetar med fastighets- och arbetsplatshantering bekantar sig med denna nya följeslagare i god tid.

Lär dig mer
Blogg
People doing a puzzle representing a light to demonstrate team work and conceptual ideas

Nischade lösningar eller en integrerad lösing: varför välja?

den 15 april 2021 | Jos Knops

Nya teknologiska innovationer har revolutionerat vårt sätt att tänka kring IT-strategier för fastigheter. Den här bloggen förklarar varför att använda en IWMS som kan integrera PropTech är utgångspunkten för framtidssäkring av din fastighets- och anläggningshantering.

Lär dig mer
Blogg
Man signing a document on a desk.

To measure is to know … nothing!

den 10 oktober 2019 | Jos Knops

In this blog I am going to talk about the renowned proverb ‘to measure is to know’. Within Facility and Real Estate Management, we seem to consider this of high importance. Read this blog to know why!

Lär dig mer
Blogg
Group of people exchanging about notes and data

3 Trends that will change facility and real estate management

den 11 juli 2019 | Jos Knops

Technology and information management are playing an increasingly important role in facility and real estate management - but what challenges will we face in the coming years?

Lär dig mer
Blogg
Real Estate in London using Smart Buildings

How real estate managers take control of their real estate portfolios

den 4 april 2019 | Jos Knops

Real estate can now be regarded as an organisation’s fifth production factor. This makes the role of the real estate manager increasingly important.

Lär dig mer
Blogg
Skyline of Smart Buildings in Boston Waterfront

ERP software vs. IWMS: Do you know the differences?

den 20 december 2018 | Jos Knops

For many organisations, the costs involved in Facility and Real Estate Management account for more than 20% of the total expenditure. Automation should enable managers to significantly educe these costs while at the same time increasing the organisation’s productivity.

Lär dig mer
Blogg
Business people discussing the sustainable working place

3 developments causing the Real Estate and Facility Management domain to change

den 19 oktober 2017 | Jos Knops

Facility and property managers should take three underlying developments into account to explain how their domain is changing over the next five years.

Lär dig mer
Blogg
Maintenance worker checking safety requirements on mobile

How to establish the core of your reactive maintenance process

den 6 juli 2017 | Jos Knops

Reactive maintenance is a given thing, as assets will fail sooner or later. How do you establish the core of your maintenance process?

Lär dig mer
Blogg
Women signing a document on a desk

How to get your contract management repository in place

den 22 juni 2017 | Jos Knops

What actions should you undertake to set up your contract management repository in order to get the basics in place for effective maintenance management?

Lär dig mer
Blogg
Maintenance man doing mechanic check

How to build a structured asset repository

den 15 juni 2017 | Jos Knops

Getting the basics in place for your maintenance management starts with building a structured repository of your assets. Learn how to build one.

Lär dig mer