Meeting around cyber technology

Därför kommer teknik vara din högra hand och kunskapskälla under 2022

I ett tidigare blogginlägg beskrev jag tre underliggande faktorer som påverkar fastighets- och arbetsplatshanteringen. Därefter granskade jag den ekonomiska och demografiska utvecklingen. I det här blogginlägget tittar jag närmare på den tredje och sista kategorin av dessa underliggande utvecklingar: de som gäller teknik.

Teknisk utveckling

Teknik, som internet eller mobila enheter, är helt integrerad i dagens samhälle. Tekniken suddar ut gränsen mellan företagets kontor och medarbetarens hemmakontor eftersom anställda lika gärna kan arbeta hemifrån och praktiskt taget alltid är i beredskap. I många fall förväntar sig anställda att samma teknik ska finnas tillgänglig på deras arbetsplats som i deras privatliv. Det innebär att arbetsgivaren måste se till att detta är på plats – något som ibland även kallas för ”konsumentanpassning av teknik”.

Den tekniska utvecklingen går även rasande snabbt. Vare sig det gäller stordata, sakernas internet, analyser, maskininlärning eller artificiell intelligens så har alla dessa innovationer en inverkan på det arbete vi utför och hur vi utför det. Det faktum att kombinationen av information, analys och intelligens har blivit den viktigaste produktionsfaktorn för många organisationer är avslöjande.

Tänk bara på de möjligheter som uppstår när robotar börjar dyka upp på arbetsplatsen i stora mängder. Inte bara fysiska robotar, utan även smarta program som använder sensorer för att övervaka miljön och fatta självständiga beslut. Denna utveckling möjliggör automatisering av enkla standarduppgifter, vilket innebär att flera typer av jobb kommer att försvinna inom tre till fem år. Exempel på detta är farliga aktiviteter såsom inspektioner från höga höjder, då dessa i förlängningen kan utföras av robotar eller drönare.

Teknik som din högra hand och kunskapskälla

I Planons White Paper, ”From trend to reality: 10 trends that will shape Real Estate and Facility Management by 2022”, har man avsiktligt undvikit att peka ut ”teknik” som en av dessa trender, och det finns en anledning till detta. Tekniken spelar en viktig roll för var och en av trenderna.

Under år 2022 kommer tekniken att vara din högra hand och kunskapskälla. Tack vare tekniken kommer du att kunna fatta bättre beslut, göra prognoser samt kontinuerligt förnya och optimera processerna för en effektivare affärsverksamhet.

Tekniken kommer därför att bli ännu viktigare än den är idag och den kommer att erbjuda oändliga möjligheter. Den nuvarande innovationstakten är extremt hög, och teknik och programvara blir allt mindre komplexa och mer lättillgängliga. Användarvänligheten ökar dagligen och anpassningen till personliga behov blir gradvis normen för organisationer.

Utvecklingen av sakernas internet medför att integreringen av kärnsystem, som affärssystem och IWMS, blir nödvändig för att man ska kunna dra nytta av den nya teknikens mångfald. Inte bara för att kunna övervaka stora mängder stordata, utan även för att kunna tolka dessa data och möjliggöra en harmonisering med personliga behov. Exempel på detta inkluderar utplaceringen av sensorer för att mäta temperaturen på arbetsplatser och därmed tillhandahålla de anställda med relevant och användbar information. Det hjälper anställda att välja en arbetsplats som håller den temperatur de trivs bäst med.

Programvara och teknik blir därför allt bättre på att stödja individen. Det här bör inte vara en skrämmande utveckling, utan en att välkomna med öppna armar. Tekniken kommer att bli din bästa vän. Därför är det viktigt att de som arbetar med fastighets- och arbetsplatshantering bekantar sig med denna nya följeslagare i god tid.

Photo of Jos Knops

Jos Knops

Solution Marketing Consultant

Jos har arbetat inom den internationella IWMS/CAFM-branschen i 30 år i olika befattningar, bland annat inom FoU, konsultverksamhet, försäljning och marknadsföring. Jos började på Planon 2005 och ansvarar för produktpositionering och marknadsstrategier och är en aktiv deltagare i många lokala och globala IWMS-relaterade nätverk.

Dela den här artikeln