17 juni 2020

Planon utvecklar en omfattande uppsättning av 40 användningsfall för en säker och kontrollerad strategi för återgång till arbetsplatsen

17 juni 2020 – Planon har offentliggjort 40 användningsfall inom deras fastighetssystem Integrated Workplace Management System (IWMS). Dessa kan Planon-klienter enkelt konfigurera själva för att möjliggöra en säker återgång till arbetsplatsen som efterlever alla rekommendationer och bestämmelser. Även om återgången till kontoret fortfarande är ett mer långsiktigt mål för de flesta, arbetar många organisationer med att förbereda mångsidiga och stegvisa strategier för återgång till arbetsplatsen som följer de råd och bestämmelser som har utfärdats av globala och lokala hälsomyndigheter och statliga myndigheter.

White Paper - Användningsfall från Planon för att bemöta pandemin

Läs detta White Paper för att lära dig mer om hur du kan dra nytta av Planon-lösningar för att säkerställa kontinuitet och stödja återhämtning efter en pandemi. Detta White Paper innehåller även en översikt över Planon-konfigurationer som hjälper dig med din strategi för återkomst till arbetsplatsen.

Läs mer

”Med denna omfattande serie av användningsfall kan vi utöka vår befintliga Planon-lösning och ta fram strategier för hur vi på nytt ska öppna våra arbetsplatser på ett säkert sätt”, säger Romy van Overbeek, fastighetschef på Royal Ahold Delhaize NV.

En lyckad strategi för återgång till arbetsplatsen innefattar så mycket mer än att bara justera planlösningar och rumskapacitet, och är sammankopplad med många närliggande processer. Planons Användningsfall hjälper fastighets- och anläggningsteam att ta fram en helhetsstrategi inom dessa kritiska åtgärder – inklusive funktionalitet inom nio processkategorier som stöds inom Planons IWMS:

  • Hantering av besökare
  • Hantering av tillträde
  • Möteshantering
  • Hantering av utrymmen och arbetsplatser
  • Hantering av rengöring
  • Övervakning av inomhusluftens kvalitet
  • Hantering av begäran om service
  • Hantering av lager
  • Support för hemmakontor

”Det är Planons uppdrag att vara en partner som kan hjälpa våra kunder att förbättra och digitalisera sin fastighetsverksamhet, skapa hälsosamma och engagerande arbetsplatser och ge dem möjligheten att på bästa sätt utnyttja sina kritiska resurser”, säger Pierre Guelen, VD för Planon. ”Planon är stolta över att kunna hjälpa våra användare med deras behov när vi tar itu med den här globala utmaningen tillsammans.”

Planon fortsätter att utveckla nya användningsfall för pandemisk respons och kontroll på arbetsplatsen. Om du vill ha en översikt över vad Planon kan erbjuda kan du hämta vår kostnadsfria resurs här.

Det ser ut som om du använder en annonsblockerare. Inaktivera din annonsblockerare för denna hemsidan för att fylla i formuläret.