Office desk in front of a glass window in a business district.

Planon bemöter pandemin med 40 användningsfall

17 juni 2020 – Planon har offentliggjort 40 användningsfall inom deras fastighetssystem Integrated Workplace Management System (IWMS). Dessa kan Planon-klienter enkelt konfigurera själva för att möjliggöra en säker återgång till arbetsplatsen som efterlever alla rekommendationer och bestämmelser. Även om återgången till kontoret fortfarande är ett mer långsiktigt mål för de flesta, arbetar många organisationer med att förbereda mångsidiga och stegvisa strategier för återgång till arbetsplatsen som följer de råd och bestämmelser som har utfärdats av globala och lokala hälsomyndigheter och statliga myndigheter.

”Med denna omfattande serie av användningsfall kan vi utöka vår befintliga Planon-lösning och ta fram strategier för hur vi på nytt ska öppna våra arbetsplatser på ett säkert sätt”, säger Romy van Overbeek, fastighetschef på Royal Ahold Delhaize NV.

En lyckad strategi för återgång till arbetsplatsen innefattar så mycket mer än att bara justera planlösningar och rumskapacitet, och är sammankopplad med många närliggande processer. Planons Användningsfall hjälper fastighets- och anläggningsteam att ta fram en helhetsstrategi inom dessa kritiska åtgärder – inklusive funktionalitet inom nio processkategorier som stöds inom Planons IWMS:

  • Hantering av besökare
  • Hantering av tillträde
  • Möteshantering
  • Hantering av utrymmen och arbetsplatser
  • Hantering av rengöring
  • Övervakning av inomhusluftens kvalitet
  • Hantering av begäran om service
  • Hantering av lager
  • Support för hemmakontor

”Det är Planons uppdrag att vara en partner som kan hjälpa våra kunder att förbättra och digitalisera sin fastighetsverksamhet, skapa hälsosamma och engagerande arbetsplatser och ge dem möjligheten att på bästa sätt utnyttja sina kritiska resurser”, säger Pierre Guelen, VD för Planon. ”Planon är stolta över att kunna hjälpa våra användare med deras behov när vi tar itu med den här globala utmaningen tillsammans.”

Planon fortsätter att utveckla nya användningsfall för pandemisk respons och kontroll på arbetsplatsen. Om du vill ha en översikt över vad Planon kan erbjuda kan du hämta vår kostnadsfria resurs här.

Dela den här artikeln