Trendy workspace environment in a smart office building.

EY tillkännager allians med Planon

Ett partnerskap som hjälper företag att optimera sina fastigheter, digitala arbetsplatser och hyresredovisning.

  • Bidrar till att uppfylla behov inom fastighets- och hyresavtalshantering genom en enhetlig plattform
  • Ger verktyg för att skapa en hållbar och klimatneutral framtid för byggnader
  • Stödjer organisationer i att utveckla driftseffektivitet, ökat kundvärde och företagsinnovation

LONDON, 21 JULI 2022. I dag meddelar organisationen EY en allians med Planon, en marknadsledande leverantör av hållbara lösningar för fastighetshantering, och EY Advisory Netherlands LLP (EY Netherlands) för att hjälpa organisationer att optimera sina fastighets- och arbetsplatsstrategier för att växa och öka sitt värde och sin hållbarhet på lång sikt. Detta samarbete har nu inletts i Nederländerna och USA, och ska successivt utökas över hela världen.

Med företagskontor som spelar en enorm roll för att uppnå en framtid med nettonoll, är fastighetsförvaltare under ökande press att vara transparenta om energi- och hållbarhetsprestanda för sin fastighetsportfölj och att identifiera områden för förbättringar. Alliansen mellan EY och Planon ger kunder möjligheter till en smidig upplevelse för att uppfylla sina behov inom fastigheter och digitala arbetsplatser, med fokus på innovativ teknik och effektiv implementering.

Samarbetet hjälper kunder att navigera i den alltmer komplexa arenan för digitala arbetsplatser, smarta byggnader och arbetsplatsupplevelser med användbara och meningsfulla insikter från EY i kombination med Planons integrerade lösning för hantering av arbetsplatser (IWMS) och IoT-plattform (Internet of Things, sakernas internet). Som ledare på marknaderna för fastighetsrådgivning och teknologi har EY-teamen djup kunskap om fastigheter, arbetsplatser och anläggningar samt omfattande erfarenhet av redovisning av hyresavtal och implementering av mjukvara över hela världen.

Med alliansens erbjudanden kommer kunderna också att få hjälp med att uppfylla standarderna för redovisning av hyresavtal och skapa större effektivitet i portföljhanteringen och processkvaliteten, vilket på ett mätbart sätt hjälper till att minska kostnaderna och bidrar till organisationens övergripande resultat.

Bernd Kramer, ledare för EY Global Planon Alliance, säger:

”Med EY-Planon-alliansen för vi samman de digitala verktygen, systemen och implementeringserfarenheten från EY:s team och Planon för att stödja organisationer som söker en heltäckande lösning för att omforma sina fastigheter och anläggningar digitalt. Alliansen bidrar till att minska den komplexitet som uppstår genom oberoende, isolerade system med hjälp av enhetliga, integrerade plattformar, vilket hjälper organisationer att fatta bättre beslut och agera snabbt och hållbart för att utveckla en framtidssäkrad arbetsplats.”

Pierre Guelen, grundare och VD på Planon, säger:

”På Planon gläder vi oss över att samarbeta med EY för att dra nytta av deras erfarenhet inom fastighets- och företagsrådgivning, deras djupa kunskap om IWMS-landskapet och deras tankeledarskap för att hjälpa våra kunder att få en sund, effektiv och hållbar arbetsplats. Som globala ledare inom våra respektive områden utgör EY och Planon ett starkt team som kommer att fortsätta att driva anammandet av ledande teknik för fastighets- och anläggningshantering samt ge mer värde för kunder.”

För mer information kan du besöka ey.com/alliances.

Läs den här nyheten på ey.com.

Dela den här artikeln