KPMG och Planon utökar sitt samarbete

25 juni 2020 – KPMG och Planon meddelade idag att de ska ta sitt samarbete till nästa nivå genom att underteckna ett partnerskapsavtal. Under de senaste två åren har parterna framgångsrikt arbetat tillsammans med att hjälpa företag att följa IFRS 16-standarder genom att implementera Planons redovisningslösning för leasingavtal i Europa.

KPMG och Planon ser det som ett logiskt nästa steg att utöka sitt samarbete till att inkludera fastighets-, portfölj- och egendomsförvaltning och kombinera sin expertis inom dessa områden. Tack vare detta partnerskap kan organisationer uppnå en starkare slutomvandling från redovisning av leasingavtal till strategisk portföljförvaltning. I denna era av möjligheter som skapats av digitalisering och data, blir teknik nyckeln till att offentliggöra data och utnyttja den fulla potentialen hos tillgängliga insikter om kärnprocesserna för fastighetsförvaltning och smart portföljhantering. Kombinationen av Planons innovativa programvarulösningar och KPMG:s omfattande kunskap om processoptimering och prestandaförbättringar skapar synergi. Det gör det möjligt för fastighetsägare och -användare att planera och genomföra en smart portföljförvaltningsstrategi, med hjälp av innovativ teknik som sköts från en unik källa (SSOT).

Gerben de Roest, partner på KPMG Enterprise Solutions: ”Jag är mycket glad över att vi har hittat en global programvaruleverantör som hjälper fastighetsägare och hyresgäster att effektivisera affärsprocesser för byggnader, människor och arbetsplatser som sätter innovation i fokus. Jag ser fram emot att fortsätta vårt framgångsrika samarbete genom att hjälpa våra ömsesidiga och nya kunder att få ut så mycket värde som möjligt från sina Planon-investeringar, genom att tillhandahålla mervärde i form av kunskap och en kontrollerad implementering av Planon-lösningar och därtill kopplad teknik.”
Pierre Guelen, VD och grundare av Planon Group, säger: ”Planon ser fram emot att stärka sitt samarbete med denna stora Big Four-firma. KPMG har en gedigen långsiktig vision med stora ambitioner inom digitaliseringen av fastighetsverksamheter och tillhörande tekniker som smarta byggnader och PropTech. Deras kunskap om processoptimering och förändringsledning från både en strategisk planeringssynpunkt och en operativ implementeringssynpunkt är en bra kombination tillsammans med Planons marknadsledande programvarulösningar.”

Sander Grunewald, partner på KPMG Real Estate Advisory, ”Det utökade samarbetet som avtalet mellan Planon och KPMG medför, understryker att våra globala företag fokuserar på att stödja företagsorganisationer med att optimera och digitalisera sina fastighetsportföljer och att ytterligare anpassa sin fastighetsstrategi efter sin huvudsakliga affärsstrategi. Många av våra företagskunder strävar efter att anamma de möjligheter som tekniken medför. Vårt mål är att hjälpa dem med att utforska den fulla potentialen hos digital och innovativ teknik. Planon är en av de etablerade teknikleverantörerna inom detta område som kan fylla en överbryggande roll för att sammanbinda tekniklösningarna och rendera ytterligare värde för företagskunderna.”

Dela den här artikeln