An exterior view of the Jackson Cross building.

Planon tecknar partnerskapsavtal med Jackson Cross Partners

28 april 2021 – Planon inleder ett samarbete med Jackson Cross Partners LLC (JCP) – ett företag som erbjuder konsultativa tjänster avseende förmedling av kommersiella fastigheter. I partnerskap med Planon kommer JCP att tillhandahålla sammanfattningar av leasingavtal, data- och dokumenthantering, avtalsbaserad onboarding och servicetjänster för leasingadministration.

JCP är en erkänd leverantör av fastighetsförvaltningstjänster och har expertis inom redovisning av leasingavtal och avancerade finansiella strukturer avseende förvaltning av företagstillgångar.

”Vi är stolta över att ständigt kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar och jag ser detta som ett första steg mot realiserandet av vårt åtagande. Kombinationen av vår expertis inom hantering av leasingavtal och Planons toppmoderna teknik innebär att vi kommer att kunna leverera mervärde till kunder inom många olika branscher över hela världen”, säger Jackson J. Battagliese, Jr., SIOR, en av grundarna av Jackson Cross Partners.

JCP:s helhetslösning gör det möjligt att erbjuda tjänster som kan hjälpa företag inom fastighetsförmedling, oavsett löptidens längd. Genom att använda både kommersiellt tillgänglig och patenterad teknik kan JCP utföra ett högkvalitativt arbete och erbjuda fullständig transparens i alla skeden av ett projekt. JCP-metoden är holistisk och detta möjliggör skapandet av en enda sanningskälla för revisionsbar, korrekt, transparent och väldokumenterad data.

Iwan van Eldijk, VP Partnering & Alliances på Planon, sa följande gällande samarbetet: ”Vi letar ständigt efter de bästa och mest innovativa partnerna. Tillsammans med JCP kommer Planon att arbeta mot en utökad digital importmodell för leasingavtal baserat på JCP:s bästa praxis för att understödja avancerade analyser av fastighetsportföljer och erbjuda marknadsledande rådgivningstjänster och servicetjänster för leasingadministration.”

JCP hjälper kunder över hela världen med administrationen av deras fastighetsportföljer och erbjuder support för redovisning av leasingavtal inom flera GAAP-standarder och på över 100 språk.

Dela den här artikeln