Drone image of the Planon innovation campus in Nijmegen, The Netherlands.

Schneider Electric och Planon investerar i den globala marknaden för smarta fastigheter

~ Ett gemensamt fokus på nästa generation av Smart Building Management-lösningar som digitalt förvandlar fastigheter till framtidens hälsosamma och hållbara arbetsplatser. ~

16 november 2020 – Schneider Electric och Planon tillkännagav idag att de kommer att utöka sitt samarbete ytterligare för att skapa nästa generation av OT / IT-lösningar. Kombinationen av två globala marknadsledande företag kommer att förena smart fastighetsteknik - som erbjuds av Schneider Electric - med IT-världen för Facility Management - som erbjuds av Planon. Kombinationen skapar ett perfekt partnerskap som vägleder organisationer i deras digitala omvandling av fastigheter, vilket ger tydlig synergi och mervärde.

Planon och Schneider Electric kommer att ytterligare utöka sitt partnerskap, ett samarbete som inleddes i mars 2019, då Schneider Electric nu förvärvar en minoritetsposition i Planon. Detta ekonomiska och tekniska stöd kommer att göra det möjligt för Planon att påskynda vidareutvecklingen av sina mjukvarulösningar. Planon kommer att dra nytta av Schneider Electrics erbjudanden kring smarta fastigheter och energiteknik, samtidigt som en öppen plattformsstrategi öppnas mot marknaden i allmänhet.

Genom att kombinera sina erfarenheter och styrkor anser Planon och Schneider Electric att de tillsammans kan leda den globala marknaden för smarta fastigheter och arbetsplatser. I sin gemensamma marknadsstrategi strävar båda parter efter att förse marknaden med verktygen för att genomföra datadrivna strategiska portföljbeslut, minska driftskostnader, öka värdet på tillgångarna under hela deras livscykel, möjliggöra modernisering av hållbara fastigheter samt förbättra arbetsupplevelser för fastighetsanvändare.

By further combining their experience and strengths Planon and Schneider Electric believe they can jointly lead the global smart building market. In their joint market approach both parties aim to provide the market with the tools to implement data driven strategic portfolio decisions, reduce building operating costs, enhance the value of assets throughout their life cycle, enable building sustainability transformation and improve workplace experiences for building occupants.

Pierre Guelen, Planons grundare och VD kommenterade: ”Vi är mycket glada över detta samarbete med Schneider Electric, vilket kommer att ge enorma fördelar för våra kunder och partners, såväl som för vårt företag. Schneider Electric tillför driftteknik och alternativ för energiförsörjning och hanteringsteknik till vår lösningsportfölj med en global räckvidd och enastående kund- och partnerrelationer. Vi delar en gemensam vision om den digitala omvandlingen av fastigheter och dess bidrag till att skapa hälsosamma, hållbara, effektiva, datadrivna arbetsplatser samtidigt som användare får en personlig arbetsupplevelse. Schneider Electrics stöd kommer att påskynda effekterna av våra lösningar på en global skala.”

Philippe Delorme, Vice VD för energihantering och ledamot av direktionen på Schneider Electric, säger: ”Vi är mycket glada över att kunna gå samman med Planon och därmed förbättra vår digitala expertis och erbjudanden tillgängliga för kunder som strävar efter optimering i alla våra marknader. Med uppskattningsvis 90% av vår tid inomhus måste framtidens fastigheter vara hållbara, hypereffektiva, motståndskraftiga och fokuserade på människor. Covid-19-pandemin har lagt till en ny dimension i detta skifte: fastigheter måste stödja resiliens. Schneider Electric har åtagit sig att spela en central roll i skapandet av framtidens hållbara och motståndskraftiga fastigheter och arbetsplatser. ”

Dela den här artikeln