Colleagues discussing real estate management software

En mer engagerande arbetsplats inom räckhåll

De mest framgångsrika bolagen tar sig igenom förändringar samtidigt som de tar sig an två ständigt aktuella utmaningar: motståndskraft och medarbetarengagemang. Allt fler anställda kräver mer flexibilitet, och arbetsgivarna ger dem det.

För att ett företag ska kunna uppfylla dessa krav behövs en arbetsplatsstrategi som klarar de osäkra tider som råder och som samtidigt ger tillgång till kompetens på högsta nivå. Hur ska det gå till i den turbulenta värld vi lever i? Här kommer smart byggnadsteknik att vara avgörande.

Det stora utbudet av digitala verktyg som nu finns tillgängliga för företag spelar redan en mycket viktig roll i de anställdas arbetsliv. Men om dessa verktyg blir en del av en integrerad arbetsplatslösning, så får medarbetarna ännu större frihet i hur de interagerar med sin arbetsplats. Detta innebär nya utmaningar för fastighetsförvaltare och arbetsplatsstrateger. De får nu i uppdrag att skapa en ”smart arbetsplats”, som är både teknikdriven och människocentrerad. Men hur hittar och implementerar man rätt teknik, som fungerar idag och som också är framtidssäkrad?

I en riktigt "smart" fastighet kan företaget med hjälp av effektiv utrymmeshantering justera storleken på sina utrymmen och utforma dem så att de passar medarbetarnas behov. Numera sitter medarbetare inte längre på samma fasta plats från 9 till 5, måndag till fredag. Det kan göra det svårare att hålla engagemanget uppe. Men engagerade medarbetare är mer produktiva.

Medarbetarengagemang handlar förstås mer om personalledning och företagskultur än om själva det fysiska kontoret, men kontorsutrymmet kan ändå bli ett kraftfullt verktyg för att stärka företagets kultur. Och när man väl har lyckats utforma en bra arbetsmiljö, måste medarbetare få möjlighet att utnyttja den fullt ut.

Något så enkelt som att ge medarbetarna tillgång till en mobilapp kan vara ett bra sätt att förbättra deras upplevelse av arbetsplatsen. En arbetsplats där alla delar som hör en smart byggnad till förenas. Och när appen är helt integrerad med utrymmeshanteringssystemet, kan den också vara till hjälp för att planera arbetsplatstjänster och samla in information om hur utrymmena används.

Med smart fastighetsteknik får du nyckeln till framtidens arbete redan här och nu.

Har din organisation rätt teknik för en smart arbetsplats? Titta på det här webbinariet för att få veta mer om Planon Workplace Edition och Planon Workplace Engagement-appen. Upptäck fördelarna med smarta byggnadshanteringslösningar – för hyresgäster, fastighetsägare och fastighetsförvaltare.

Image of Planon's Senior Solution Marketeer Richard Bellairs.

Richard Bellairs

Senior Solution Marketeer

Richard Bellairs är en senior specialist inom B2B-produktmarknadsföring med 25+ års mångsidig branscherfarenhet. Han driver go-to-market-aktiviteter, ger stöd till våra globala säljteam och främjar samarbetet mellan våra marknadsförings- och produktteam.

Dela den här artikeln