Sustainability at higher education institutes: green sustainable campus.

Fem kännetecken för framtidens kontor

I och med det nya mormala undrar många organisationer fortfarande hur kontoret kommer att se ut efter pandemin. I det här blogginlägget kommer jag att ta upp några saker som vi på Planon förutser för framtidens kontor – inte bara efter pandemin, utan även om fem eller tio år. De flesta av dem finns redan i vårt nyöppnade innovationscampus.

1. Fler kvadratmeter per medarbetare

Överfyllda skrivbord? Glöm det. I framtiden kommer det inte längre att finnas skrivbord med 3–4 lådor eller skåp och rent allmänt mycket färre saker som kan få arbetsplatsen att se rörig eller oorganiserad ut. Medarbetarna kommer att arbeta vid skrivbord som kan användas flexibelt istället för att tilldelas en enda person. Framförallt kommer kontoret vara ett ljust och rymligt område och helst mycket mer attraktivt än den – ofta ganska trånga – arbetsplatsen hemma.

Med färre personer på kontoret kommer företagen troligen att fördela fler kvadratmeter till varje medarbetare. Organisationerna kommer att utnyttja utrymmet på olika sätt. Det kommer i hög grad att bero på typen av företag och medarbetare, vilket framgår av den här artikeln från McKinsey. Enligt McKinsey måste organisationerna omdefiniera sin användning av utrymmen för att se hur det påverkar samarbetet, produktiviteten, företagskulturen och hela arbetsupplevelsen. Jag tror att komfort kommer att vara huvudtemat på dessa arbetsplatser.

2. Allt är anslutet

De senaste åren har sensorer blivit billigare och mindre än någonsin tidigare. Maskininlärning och artificiell intelligens kan ge allt mer statistik och kontrollera processer utifrån sensorgenererade data. Framtidens kontor kommer att ha många sensorer anslutna till flera system i byggnaden.

En centraliserad programvaruplattform kommer att fungera som byggnadens hjärna och överföra information till andra enheter, anläggningsteam eller byggnadens personal. Skrivbordshöjden och klimatet kommer att anpassa sig automatiskt efter personliga önskemål. Temperaturen i rum eller arbetsplatser som inte används kommer att sänkas, vilket sparar energi. Städrutiner kommer att anpassas eftersom endast de rum som har använts kräver daglig städning. Även catering kan anpassas utifrån data om antalet personer som kom till kontoret idag. Kort sagt: kontorstjänster som flexibelt anpassar sig efter faktisk efterfrågan.

3. Inomhus eller utomhus

Senast år 2023 måste byggnader i Nederländerna ha minst energimärkning C, men i framtiden måste de vara helt energineutrala – en utveckling som förstås inte är begränsad till Nederländerna.

Arkitekter och konstruktörer måste göra hållbara och miljövänliga val i sina konstruktioner. Inte bara för att följa reglerna, utan även för att användarnas krav ändras. Framtidens kontor kommer därför att ha många miljövänliga egenskaper – bland annat mycket växter – och gränserna mellan inomhus och utomhus kommer att suddas ut. Glasväggar håller byggnaden varm eller avskärmar extrem värme efter behov. Kanske kan väggar till och med försvinna och skapa ett kontor som är så öppet och fräscht som möjligt. Solljus omvandlas inte bara till energi av solceller utan laddar även batterierna hos människor! På vårt innovationscampus har vi skapat en köksträdgård utomhus med ett stort bord i mitten – vi kallar det för Mötesrum 99. Föreställ dig att du har ett möte eller ett samtal medan du plockar jordgubbar!

Hos morgondagens arbetsgivare kommer du att gå hem från jobbet friskare än du kom dit på morgonen. I det sammanhanget hänger allt på arbetsmiljön.

4. Uthyrning och co-working

Det kommer att vara helt normalt för företag att hyra ut arbetsyta till mindre företag eller entreprenörer, som sedan dagligen eller veckovis kan bestämma vart de ska den dagen. Oavsett om det gäller möten, produktivt arbete eller kreativ inspiration. Organisationer kommer att dela sina utrymmen med organisationer som inte har några. På så vis blir kontoret ett ekosystem där nystartade företag och studenter kan delta.

Det är inte bara praktiskt och ekonomiskt. Eftersom arbetsplatserna blir mycket mer flexibla och kontoren drar till sig en mycket bredare målgrupp, kommer det gränsöverskridande samarbetet och innovationen att öka. Medarbetare som kommer till kontoret kommer kontinuerligt att träffa personer från andra organisationer, lära sig av dem och inspireras av dem.

5. Socialt och kreativt

Hela framtidens kontor kommer att utformas som en plats som uppmuntrar social interaktion och kreativitet. Du vill vara där. Det är en trevlig plats som kommer att utklassa ditt hemmakontor. Ett omodernt, stängt kontor eller ett traditionellt kontorslandskap kommer definitivt inte att ses så och är därför inte ett alternativ för framtidens kontor.

Under de kommande åren tror jag att medarbetarna kommer att kräva frihet och flexibilitet, troligtvis med stöd av beslutsfattare. Mer frihet, mindre trafik på vägen, lägre avgasutsläpp: alla ser fördelarna med en flexibel närvaro. Och när medarbetarna kommer till kontoret måste det ge mervärde och helt enkelt kännas bra. Bekvämt och med gym, restaurang eller bar. Vi kan läsa e-post och ha videomöten hemma, men var kan vi verkligen lära känna, inspirera och motivera varandra? Det är där kontoret kommer in i bilden. Och kontoret måste utformas så att det är möjligt.

Portrait of Pierre Guelen, Planon CEO.

Pierre Guelen

Chief Executive Officer (CEO)

Pierre Guelen, VD och grundare av Planon, leder den globala verksamheten och formar företagets strategiska vision. Hans aktiva roll i att lyfta fram facility management-branschen och belysa fastigheternas betydelse för affärsframgångar har gett Planon många utmärkelser, bland annat som ett av Deloittes bäst förvaltade företag.

Dela den här artikeln