Group of people sitting around a desk and talking about data.

Hur tjänsteleverantörer kan använda teknik för att uppnå sina hållbarhetsmål

Verksamheter har större press på sig än någonsin tidigare att nå målsättningarna inom områdena miljö, socialt ansvar, bolagsstyrning (ESG) och hållbarhet. I Europa får nya regler och bestämmelser kring hållbarhet en fast form i ”det gröna avtalet”, vilket leder till ökad tonvikt på drift och underhåll av miljömässigt hållbara byggnader, som då blir en ännu viktigare aspekt av anläggningsförvaltningsservice.

På samma sätt hävdar mer än 70 % av amerikanska företag att de upplever åtminstone ett måttligt tryck på sig (från minst en grupp som berörs, om det så är kunderna, de anställda eller styrelsen) att agera hållbart. De flesta organisationer har reagerat genom att utveckla visioner och mål kring hållbarhet och vädjat till sin leverantör av anläggningsförvaltningstjänster (FM) att stödja dem i detta arbete. För att lyckas behöver FM-leverantörerna bättre verktyg och bästa möjliga praxis så att de kan mäta, analysera och minska koldioxidutsläppen från byggnader samt rapportera om sina framgångar.

Detta skriande behov av mer hållbara byggnader resulterar i en ökande trend mot mer aggressiva resultatbaserade tjänster samt anläggningshanteringstjänster, och om FM-leverantörer kan utnyttja dessa trender kommer de säkerligen att bli rikligt belönade. Kunder, anställda och investerare kräver att hållbarhetsutmaningarna ska mötas på ett direkt sätt. De FM-leverantörer som lyckas med detta kommer att kunna leverera tjänster vars avtryck sträcker sig långt bortom miljön.

Hållbarhetsutmaningen

När FM-leverantörerna ställs inför det trängande behovet av att hantera klimatförändringar och leva mer hållbart, så är de mer än villiga att göra sin beskärda del. Detta är dock lättare sagt än gjort. Det finns i synnerhet en grundläggande utmaning när det gäller fragmentering. Till exempel kommer FM-leverantörer att ha egna hållbarhetsmål och rapporteringsstandarder att uppfylla, såväl som deras kunders. Dessutom är dessa standarder hela tiden i ett tillstånd av förändring och de anpassas efter nya regler och marknadstrender. De data som krävs för att uppfylla dessa varierande krav skapar ännu mer komplexitet för tjänsteleverantörer.

När det gäller rapportering om hållbarhetsinitiativ framträder ännu en utmaning. FM-leverantörer behöver en stark datastruktur för att registrera sina hållbarhetsvärden – oavsett om dessa gäller energianvändning, koldioxidutsläpp, vatten, avfall eller något annat mått på hållbarhet. FM-leverantörer måste kunna samla in relevanta data, analysera och leverera tillbaka dem till kunden på ett sätt som passar deras behov – samtidigt som de uppfyller sina egna interna hållbarhetsmål. Därför är hållbarhetsutmaningen att leverera data till en rad olika standarder inte lätt att klara av.

En plattform som ser till att hållbarhetsmålen uppfylls

Även om hållbarhetsutmaningarna kring datalagring, att uppfylla kundmål och integrering är betydande, finns det digitala lösningar som kan hjälpa FM-leverantörer att uppfylla dem. Först och främst kan man med teknikens hjälp visa att hållbarhetsmålen uppfylls. Idag är det mycket snack om vikten av att ”vara grön” – men allt det där snacket måste backas upp av handling.

Det är därför som en Facility Services Business Solution är nödvändig. En sådan lösning gör det möjligt för FM-leverantörer att få detaljerad information om anläggnings- och tillgångsdata. De kan se hur bevakade byggnader presterar, spåra energiförbrukning, genomföra energigranskningar, analysera hur belysningen i anläggningen motsvarar användningsnivåer, hålla reda på inbyggda certifieringsstandarder och mycket mer. En mängd olika datapunkter kan nås, lagras och delas via en programvaruplattform som en verksamhetslösning för Facility Management.

Naturligtvis duger inte vilken programvaruplattform som helst. Du behöver en som kan leverera utdata som är relevanta för just dina klienttjänster. Denna typ av plattform måste ha en omfattande uppsättning funktioner för smarta byggnader och deras verksamhet. Den ska samla in data inte bara från själva byggnaden och alla relevanta sensorer, utan även från de gränssnitt som användaren använder. Integrerade mobilappar är också viktiga, så att ESG-data kan samlas in med olika metoder – oavsett om det är en IoT-sensor eller en iPhone.

På Planon inser vi vilken viktig roll digitala plattformar kan spela i den här branschen. Med Planon-plattformen och dess integrerade hållbarhetsmodul är vi redo att stödja BREEAM, LEED och andra former av certifiering för hållbarhet i byggbranschen. Med Planon är det enkelt att presentera data i form av konkreta hållbarhetsresultat, men även att stödja genomförandet av konkreta åtgärder – för dig och din kund.

Samarbeta

På samma sätt som att ingen enskild tjänsteleverantör kan möta världens hållbarhetsutmaningar på egen hand, inser vi på Planon att samarbete är avgörande för att främja den gröna saken. Därför har vi samarbetat med Schneider Electric – som nyligen klassats som ett av världens mest hållbara företag – för att förse marknaden med verktyg som kan möjliggöra hållbarhetsomvandlingen. Det är dock värt att notera att även andra förmåner erbjuds.

En nyligen genomförd Frost & Sullivan-rapport fann att dataanalys år 2025 kommer att vara avgörande inte bara för att hantera problem som rör energibesparing och hållbarhet, utan även för att minska produkters totala livstidskostnad och öka verksamheters effektivitet. För FM-leverantörer är de potentiella vinsterna lika avgörande, och 89 % av organisationerna anger att de föredrar att göra affärer med en partner med liknande hållbarhetsmål. Det är tydligt att samarbete kan vara fördelaktigt för alla parter – även för vår planet.

Peter Ankerstjerne

Om författaren

Peter Ankerstjerne | Chief Strategy Officer (CSO)

Peter ansvarar för produktstrategi och innovation samt produktmarknadsförings- och kommunikationsfunktionerna på Planon. Dessutom är han styrelseordförande för Planon i Nordamerika. Peter har en imponerande erfarenhet av Facility Management och arbetsplatshantering, vilket inbegriper betydelsefulla befattningar hos ledande företag som ISS, WeWork och JLL. Därutöver har Peter varit en del av IFMA:s globala styrelse sedan 2016 och är för närvarande styrelseordförande.

Fler inlägg av Peter Ankerstjerne

Dela den här artikeln