Saint Peter's Square at the Vatican in Rome.

Öka engagemanget på arbetsplatsen med unika, mobila lösningar

När du är i Rom, gör som romarna gör

”När du är i Rom, gör som romarna gör.” Dessa berömda ord, som tillskrivits Augustinus, har inspirerat resenärer genom tiderna att ta seden dit de kommer och anpassa sig efter den lokala livsstilen i områdena de besöker. Men orden ger också uttryck för en flexibel och liberal inställning som är särskilt relevant i dagens värld. Att följa lokala regler och seder är ett måste under covid-19-pandemin, då regionala situationer och åtgärder kan vara helt olika.

Kontorens förändrade roll

Men låt oss tänka bortom dagens situation och se fram emot nästa steg i att åter öppna upp våra kontor. Vi ser redan en växande trend för mer flexibel användning av arbetsytor, ökat medarbetarengagemang och en föränderlig roll för kontorsbyggnader till en plats där vi träffar och umgås med våra kollegor och får inspiration. Det verkar som om covid-19-krisen kommer att visa sig vara en katalysator för ett stort steg framåt i införandet av dessa trender, som skapar en arbetskraft som är helt bekväm med ett arbetsliv där kontoret är en plats som vi går till ibland för att träffa kollegor i stället för att vara en del av en daglig rutin. Detta kommer att påverka storlek på och utformningen av kontoret, som i slutändan kommer att förändras till ett nav som kan användas för att träffas, arbeta ibland och interagera med personer i situationer där onlineverktyg inte lämpar sig. Det är troligt att dessa typer av kontor, som det vi nyligen har utvecklat på Planons huvudkontor, först kommer att användas för lokala medarbetare och senare för medarbetare från hela världen när reserestriktionerna lindras.

Öka engagemanget på arbetsplatsen med unika, mobila lösningar

Arbetsplatsen är en betydelsefull del av medarbetarengagemanget. Mobila medarbetare kräver mobila lösningar för att kunna engagera sig i arbetsplatsen samt en enda app för att registrera sig för ett arbetsutrymme, boka ett mötesrum och begära tjänster när som helst, var som helst. Men den nya Planon Workplace App handlar om mer än att bara använda tjänster – den är på väg att bli en portal som medarbetarna använder för att interagera med den uppkopplade byggnaden samt dess tjänsteleverantörer och datatjänster.

Moderna, smarta byggnader erbjuder punktlösningsappar som är perfekt anpassade till den specifika byggnaden. Men för att utveckla Augustinus berömda ord kan du förvänta dig att dina internationella, mobila medarbetare ”gör som romarna gör”, men inte att de installerar en separat app för varje företagsbyggnad de besöker. Du kan inte heller förvänta dig att medarbetarna ska använda en enda företagsapp som bara tillhandahåller några allmänna tjänster utan alla fördelar med IoT, smarta byggnader och lokala tjänster. ”Avlastning” är en viktig princip för arbetsplatsengagemang och innebär att en enda app och en enda upplevelse kombineras på ett smidigt sätt med välbekanta delar av anläggningshantering för ett stort antal byggnader, tekniker och tjänster.

Säkra en optimal arbetsupplevelse

Vid den tid då Augustine uttalade dessa berömda ord (300-talet e.Kr.) höll romarriket på att förlora möjligheten att fastställa övergripande insatsregler, och makthavarna var tvungna att hitta en ny balans mellan centrala bestämmelser och lokala seder samtidigt som man använde ett enda språk för hela riket. Dagens anläggningschefer kan ställas inför utmaningar kopplade till arbetsplatsengagemang som kräver en liknande flexibel strategi och en enda app för arbetsplatsengagemang för att säkerställa att de andra resenärernas visdom också förblir sann: ”Alla vägar bär till Rom.”

Planon Workplace App är en hållbar, effektiv och enkel lösning för byggnadsanvändare och anläggningsansvariga att vara anslutna och få den optimala arbetsplatsupplevelsen. Är du intresserad av att testa den nya mobilappen? Begär en gratis 14-dagars provversion för att förstå vad den har att erbjuda och se några viktiga användningsfall.

Portrait photo of David Stillebroer.

David Stillebroer

VP Solutions

David Stillebroer började på Planon 2002 som konsult och är nu VP Solutions med över 20 års erfarenhet. Han övervakar alla lösningscenter och innovationer på Planon och har spelat en nyckelroll i den senaste utvecklingen inom ESG, IoT, leasingredovisning och BI.

Dela den här artikeln