Cleaning and disinfecting the workplace

Smart städning på framtidens arbetsplats

De nya hybridarbetsplatser som uppkommit i kölvattnet på covid-19-pandemin kommer även fortsättningsvis att påverka hur vi människor arbetar. Detta får till följd att antalet medarbetare i kontorsbyggnader och andra arbetsplatser minskar starkt. Hur kan leverantörer av mjuka tjänster arbeta kostnadseffektivt samtidigt som de fortsätter att erbjuda sina kunder bästa möjliga upplevelse? Lösningen består i smart städning.

Städning under utveckling

Städbranschen har alltid spelat en central roll när det gäller att hålla arbetsplatser säkra och hygieniska på t.ex. kontor, flygplatser och i utbildningslokaler. Precis som många andra branscher genomgår städning för närvarande en snabb utveckling. Tidigare planerade företag med mjuka tjänster endast sin bemanning och sina leveranser baserat på kvadratmeter, rumskategorier, golvbeläggning och tidsbaserade kontrakt. Så småningom övergick branschen till resultatorienterade kontrakt där städning baserades på resultat och servicenivåavtal med nyckeltal. Dessa äldre modeller för schemaläggning av städning kan dock sägas vara minst sagt otydliga. Ännu värre är att de ofta leder till en obalans mellan den tillhandahållna tjänsten och den mängd städning som faktiskt behövs. Det leder till ödslande med resurser och missnöjda kunder.

Idag använder flera leverantörer av städningstjänster ny teknik, t.ex. sakernas internet (IoT) och PropTech, för att förbättra schemaläggningen av städning. Leverantörer av mjuka tjänster har nu tillgång till sensorbaserade nischade lösningar, t.ex. smarta soptunnor och rörelsedetektorer som övervakar tröskelvärden och beläggningsgrader. Det ger städare möjlighet planera städningsaktiviteter mer effektivt samt undvika både överstädning och slöseri med resurser. Många städföretag använder dock inte den strategi och teknik som krävs för att införliva alla punktlösningar i en integrerad och öppen plattform. Om samtliga data kombineras i en plattform får städare den information i realtid som de behöver för att skapa en datadriven strategi med smart drift.

Efter covid-19-pandemins utbrott har beläggningsgraden ändrats avsevärt i samband med att kontorsarbetare har övergått till hemarbete. Eftersom distansarbete har blivit en ny verklighet för miljontals medarbetare måste även städbranschen vidareutvecklas, speciellt med tanke på att människor är mer fokuserade än någonsin på renlighet, hygien och säkerhet. Framtidens arbete kräver smart städning som är datadriven, hyperautomatiserad, interaktiv för användare och helt transparent för städföretagen och deras kunder.

Hur fungerar smart städning?

Framtidens smarta städning bygger på data som samlas in via punktlösningar på arbetsplatsen. I exempelvis tvättrum kan praktiskt taget alla kontaktpunkter nu övervakas med sensorer, från rörelsedetektorer vid dörrar som detekterar hur många personer som har gått in i tvättrummet till sensorer som detekterar hur fulla soptunnor, tvålautomater och pappershanddukshållare är. Dessa data samlas i ett centralt system och integreras i en instrumentpanel som automatiskt visar exakt vad städningsteamet behöver städa när de börjar sitt skift.

Smart städning möjliggör även effektivare städning av utrymmen som mötesrum och arbetsutrymmen. Med hjälp av rörelsesensorer i mötesrum kan städare se om ett rum har använts eller inte sedan den senaste städningen. Detta sparar tid och resurser eftersom städare inte längre behöver kontrollera mötesrummen manuellt. Om ett rum har reserverats, men i slutändan inte använts, gör systemet automatiskt rummet tillgängligt igen i bokningssystemet och tar bort det från listan med städningsuppgifter.

Med rätt system kan användare på kontoret även skapa städbiljetter direkt med bara några få tryckningar i en mobilapp. Om en användare till exempel upptäcker att avdelningens kaffemaskin har slut på förbrukningsartiklar eller om det finns en fläck som behöver rengöras, kan användaren helt enkelt öppna den appen på mobilen, skanna en QR-kod på kaffemaskinen och omedelbart skicka en begäran om städning. Städningsteamet får denna begäran om städning i realtid på sin mobilapp, samtidigt som begäran integreras automatiskt i teamets städningslista.

Vilka är möjligheterna till smart städning?

Precis som alla datadrivna lösningar samlar smart städning även in en mängd värdefulla data. Dessa data kan användas för automatiskt förutsägande av trender, vilket betyder att personal- och resursplaneringen blir ännu mer effektiv. Även externa data, t.ex. väderprognoser, kan integreras i städschemat så att städare kan planera framåt med ett bättre beslutsunderlag. Om det smarta städsystemet vet att regn eller snö är på väg kan det automatiskt schemalägga ytterligare personal och material för att hålla kontoret i topptrim.

Datadriven smart städning innebär att leverantörer av städtjänster håller kunderna nöjda genom att erbjuda en högkvalitativ tjänst på ett mer effektivt sätt än någonsin tidigare. Den skapar även en tydlig översikt över alla uppgifter så att städare kan förse sina kunder med transparenta rapporter över sina dagliga aktiviteter. På så sätt ges kvalitetsövervakning en ny dimension som spelar en avgörande roll för att kunderna ska få en positiv användarupplevelse.

Även efter pandemin kommer beläggningsgraden att variera i takt med att fler arbetstagare börjar hybridarbeta. Smart städning ger dig möjlighet att planera och förutsäga med större precision och att reagera på dina kunders önskemål i realtid.

Är du redo att upptäcka vad smart städning kan göra för dig och dina kunder? Läs vår rapport "Hur du växer ditt företag och förbättrar kundnöjdheten med hyperautomation". Du får lära dig hur hyperautomatisering gör anläggningshanteringen smartare, mer kundfokuserad och mer kostnadseffektiv.

Kontakta oss nu för att lära dig hur lösningar från Planon och våra partner hjälper dig att förbereda dig för framtidens arbetsplats.

Photo of Tom Ryckaert

Tom Ryckaert

Tidigare Business Development Manager på Planon

Tom Ryckaert arbetade för Planon som Business Development Manager.

Dela den här artikeln