Meeting around cyber technology

Smart arbetsplatsteknik: Uppnå snabba och långsiktiga vinster

På de flesta kontinenter ligger pandemin till stor del bakom oss, men vi lever fortfarande i en mycket osäker värld som i allt högre grad påverkas av klimatförändringar, hög inflation och kompetensbrist. Allt detta påverkar vårt sätt att leva och därmed vårt sätt att arbeta. Vi lär oss att inte ta saker för givet och att inse vikten av att uppleva arbetet som ändamålsenligt och meningsfullt.

Dessutom behöver vi fortfarande möta de ständigt aktuella utmaningarna – stigande fastighetskostnader, budgetbegränsningar och, nu mer än någonsin, risken att förlora medarbetarengagemang. Det är dags att formulera långsiktiga strategier för denna ”nya” värld.

Det innebär att du står inför tuffa investeringsbeslut angående hur du ska prioritera tiden och resurserna som du har till ditt förfogande. I vilken ände ska du börja?

En medarbetarcentrerad metod

De mest framgångsrika företagen börjar med att sätta sig in i kundens perspektiv. Om vi tillämpar detta kundcentrerade tillvägagångssätt på arbetsplatsen bör vi försöka se på arbetsplatsen genom byggnadsanvändarnas ögon.

Studier har visat att miljöfaktorer som luftkvalitet och ljus är de viktigaste faktorerna för medarbetarnas prestation, hälsa och välmående. Forskning från World Green Building Council visade att medarbetarnas produktivitet ökade med 11 % vid mer frisk luft och mindre föroreningar vid arbetsstationerna.

Om vi kan mäta arbetsytornas miljökvalitet i våra byggnader kan vi förstå vilka åtgärder vi behöver vidta för att göra förbättringar och öka välbefinnandet och produktiviteten hos våra medarbetare.

Allt detta låter bra, men många som arbetar med arbetsplatshantering upplever att det kan vara skrämmande att initiera sådana förändringar. Teknikdjungeln är snårig. En Google-sökning på ”workplace environment analytics” (arbetsplatsmiljöanalys) ger cirka 72 miljoner resultat!

Snabba vinster kontra långsiktiga vinster

Vi kan dyka ner och välja ut en dedikerad nischad lösning som endast fokuserar på övervakning av miljön. Vi kan installera den och mycket snabbt börja få insikter som gör det möjligt för oss att ändra och/eller anpassa våra utrymmen för att förbättra användarupplevelsen. Men vad händer när vi vill ta det till nästa nivå? Föreställ dig till exempel att vi vill samla in pålitliga data om utrymmesanvändning för att kunna göra kostnadsbesparingar och öka effektiviteten.

Om leverantören som levererade våra miljösensorer inte kan leverera även beläggningssensorer måste vi köpa ytterligare ett sensorsystem – ett som troligtvis är anslutet till en helt annan IoT-molnplattform. Vi skulle kunna använda dessa två system för att hitta kopplingar mellan nyttjande och miljökvalitet, men vi skulle behöva tid och expertis för att kombinera data från de två separata systemen.

Föreställ dig nu att vår chef hör talas om de nya beläggningssensorerna och börjar fundera över antalet tomma mötesrum som hon går förbi varje dag.

”Varje gång jag försöker boka ett mötesrum finns det inga tillgängliga i kalendern, men när jag går förbi dem är alla tomma!” utbrister hon. ”Kan vi ansluta dessa beläggningssensorer till vårt rumsbokningssystem och automatiskt avboka bokningar om ingen dyker upp?”

Så vi ber IT-teamet att titta på det. ”Det går inte att automatisera detta på något sätt, men vi skulle kunna utveckla en anpassad lösning”, säger de. ”Vi ger vår nya praktikant i uppgift att lösa det.”

Nu kommer även verksamhetschefen in och ser ett sätt att spara in på städkostnader – ”Varför betalar vi lokalvårdare för att städa rum som inte har använts? Kan vi använda data om utrymmesanvändning som underlag för deras städschema?” IT-teamet implementerar således en anpassad daglig rapport om skrivbords- och rumsanvändning som kan användas av lokalvårdarna.

Nu har vi alltså två separata IoT-plattformar och en manuell kalkylbladsbaserad process för att kombinera miljö- och beläggningsdata. Vi har en skräddarsydd integrering mellan våra beläggningssensorer och vår rumsbokningskalender. Vi har en specialanpassad schemalagd rapport för vårt städhanteringssystem. Det är ett riktigt smörgåsbord av funktioner!

Fördelarna med en öppen plattformsstrategi

Det är här Planons strategi för öppna plattformar kan vara till hjälp. Vi erbjuder inte bara allt ni behöver för att hantera traditionella anläggningsförvaltningsprocesser, vi gör det också enkelt att konsekvent distribuera smart sensorteknik världen över.

Planon Workplace Insights kan ansluta till alla plattformar och visa information från miljö- och beläggningssensordata på ett lättförståeligt sätt, så att ni snabbt kan dra slutsatser om åtgärder. Planon Workplace Insights kan även läggas till i Planons integrerade arbetsplatshanteringslösning (IWMS).
Vi är medvetna om att varje organisation har en unik utgångspunkt och har kommit olika långt i utvecklingen mot en engagerande arbetsplats. Med vår plattformsmetod stödjer vi er oavsett var i utvecklingen ni befinner er, och vi integrerar även befintliga punktlösningar om det passar era aktuella behov.

Är din organisation redan utrustad med rätt teknik för en smart arbetsplats? Eller undrar du hur du ska välja rätt bland alla alternativ som finns på marknaden idag? Ta reda på mer om möjligheterna för företag som ställer om till hybridarbete i detta White Paper. Med hjälp av en modell för arbetsplatsengagemang i fem nivåer får du vägledning i att steg för steg organisera en hållbar och smart kontorsarbetsplats.

Image of Planon's Senior Solution Marketeer Richard Bellairs.

Richard Bellairs

Senior Solution Marketeer

Richard Bellairs är en senior specialist inom B2B-produktmarknadsföring med 25+ års mångsidig branscherfarenhet. Han driver go-to-market-aktiviteter, ger stöd till våra globala säljteam och främjar samarbetet mellan våra marknadsförings- och produktteam.

Dela den här artikeln