Groups of students discussing their studies inside the University building's hallway.

Anpassa din arbetsplats till det "nya normala"

Checklista för en effektiv plan för återgång till arbetsplatsen

Anläggningsteam står inför en av sina största yrkesmässiga utmaningar någonsin. I dessa covid-19-tider leder de anpassningen till det nya läget och underlättar ett nytt arbetssätt som är i ständig förändring. När anställda långsamt återvänder till sin arbetsplats ligger det stora ansvaret för att skapa en säker och effektiv återgång till arbetsplatsen på deras axlar. Detta innebär mycket mer än att bara anpassa planlösningar och rumskapacitet. En fullgod strategi bör omfatta dessa nio områden:

- Hantering av serviceförfrågningar
- Hantering av rengöring
- Support för hemmakontor
- Hantering av besökare
- Övervakning av inomhusluftens kvalitet
- Lagerhantering
- Hantering av utrymmen och arbetsplatser
- Möteshantering
- Åtkomsthanterin

För att underlätta för de anläggningsteam som utarbetar planerna för återgången till arbetsplatsen, har vi skapat en infographic med en omfattande checklista med 40 användningsfall baserade på dessa nio teman. När du går igenom användningsfallen får du en inblick i de åtgärder som krävs för att skapa en ansvarsfull strategi för återgång till arbetsplatsen.

Klicka här för att visa vår infographic.

Dela den här artikeln