Smart Buildings in the city of New York.

Så skapar du ett business case för IWMS

Innan du väljer och implementerar ett IWMS rekommenderas det att skapa ett business case, inklusive en estimering av interna och externa kostnader samt de kvantitativa och kvalitativa fördelarna ur minst ett 3-års perspektiv.

Läs mer om IWMS

Dela den här artikeln