Open workspace with large windows.

Effektiv Space Management: viktiga faktorer att tänka på

Därför bör din organisation prioritera Space Management

”Åttiofem procent av fastighetschefer bedömer att en maximering av utrymmesanvändning är en mycket viktig eller viktig faktor i utformandet av en fastighetsstrategi under de kommande tre åren”, säger en studie av Verdantix – ett oberoende forsknings- och konsultföretag med fokus på innovativ teknik som optimerar affärsverksamheten.

Det innebär att Space Management aldrig har stått högre på företagens dagordning. Men varför är det så? Och vad krävs för att göra din Space Management mer effektiv? För att svara på dessa frågor slog sig Planon och Verdantix samman för att presentera detta webbinariet.

I det här webbseminariet förklarar Verdantix varför Space Management har blivit en huvudprioritering för de som arbetar med Facility Management och fastighetsförvaltning. De använder Verdantix senaste forskning och insikter som samlats in genom informationsmöten med ledande befattningshavare.

Planon pratar om de viktigaste faktorerna i Space Management som Facility Managers och arbetsplatsansvariga bör överväga på vägen mot optimerad Space Management. De ger praktiska exempel för att förklara fördelarna med att ha dessa element på plats.

Under registreringsprocessen för det här webbseminariet bad vi de som registrerade sig att tala om för oss vilket viktigt element de ville höra mer om under webbseminariet.

I det här webbseminariet på 45 minuter får du lära dig följande:
  • Varför Space Management står högre på företagens dagordning än någonsin tidigare.
  • De viktigaste elementen för att optimera sin Space Management.
  • Praktiska exempel som förklarar fördelarna med att ha dessa element på plats.
  • Fördelarna med att integrera Space Management med övriga processer för Facility Management och Real Estate Management.

Fyll i formuläret för att ta del av webbseminariet.

Dela den här artikeln