Two students working on a project with their mentor in a business environment.

Mognadsmodell för Space Management

Ta din Space Management till nästa nivå

Eftersom Space Management utvecklas och blir allt mer proaktiv och datadriven kan din nuvarande strategi behöva genomgå en uppdatering så att du kan fortsätta att uppfylla din organisations behov på bästa möjliga sätt.

För att du ska kunna ta reda på hur mogen din nuvarande Space Management är och hur väl den stämmer överens med dina ambitioner har Planon utvecklat en mognadsmodell.

Modellen består av fem faser. Vilken fas passar din nuvarande Space Management in i och hur väl stämmer den överens med var du vill att den ska befinna sig? Var finns möjligheterna till förbättringar? Rita upp den nuvarande hanteringen och dina framtidsambitioner på radardiagrammet och upptäck hur hanteringen kan utvecklas.

Fyll i formuläret på höger sidan och få ett kostnadsfritt exemplar.

Dela den här artikeln