Smart Building solution in skyscrapers

Nya krav på resistens gällande fastigheter

Resistens och anpassningsförmåga efter COVID-19-pandemin

Få särskild tillgång till den här artikeln (på engelska) från Corporate Real Estate Journal om de nya kraven på motståndskraft och anpassningsförmåga inom fastigheter efter COVID-19-pandemin.

Den globala COVID-19-pandemin har klargjort att befintliga kommersiella fastigheter inte lämpar sig väl för att garantera medarbetarnas hälsa och säkerhet. Under månaderna efter den massiva stängningen av arbetsplatser runt om i världen har fastighetsägare, medarbetare och deras rådgivare utvecklat viktiga åtgärder för att inte bara ta itu med omedelbara problem kring COVID-19, utan även göra arbetsmiljön mer motståndskraftig inför oundvikliga, men ännu okända, framtida hälsokriser.

Att skapa kontamineringshärdiga arbetsytor kommer att involvera en orkestrerad och tvärvetenskaplig strategi som inte bara tar upp fastighetssystem och anpassningar utan även beteendemässiga aspekter för människor som använder byggnaderna. I den här artikeln kommer du att läsa om de åtta viktiga elementen i ett sådant tillvägagångssätt.

Ladda ner en gratis kopia av artikeln, publicerad i Corporate Real Estate Journal, genom att fylla i formuläret på den här sidan.

Dela den här artikeln