People watching graphics on a laptop

Rekommendationer för tjänsteleverantörer inom fastighetsförvaltning

Använd data för att förbättra kundrelationer

Digitalisering och förbättring av drift och kundrelationer

I dagens digitaliserade samhälle är det få saker som är mer fundamentala för att lyckas än att ha pålitlig data att basera affärsstrategier på. Hur uppfattar organisationer den data som tillhandahålls av deras tjänsteleverantörer? För att få viktiga insikter om detta har Planon anlitat Verdantix, ett oberoende undersöknings- och konsultföretag med fokus på innovativ teknik som optimerar affärsverksamheten, till att utföra externa oberoende marknadsundersökningar bland kunder till europeiska tjänsteleverantörer. Undersökningarna fokuserade på de digitala utmaningar som kunderna står inför i interaktionen med sina tjänsteleverantörer och hur teknik och datautbyte kan möta dessa utmaningar.

Ladda ner denna e-bok och få exklusiva insikter om:

  • Behovet av att bevisa efterlevnad av kontraktsvillkor och demonstrera tjänstekvalitet
  • Hur tjänstekvaliteten förbättras genom smart teknik
  • Hur fakturering som blir rätt från början har en positiv effekt på kundlojalitet och kassaflöde
  • Hur tjänsteleverantörer kan öka kundnöjdheten genom att ansluta till kundsystem

Tjänsteleverantörer kan dra nytta av dessa insikter och få hjälp med att visa på mervärde för sina kunder genom att förbättra, anpassa och utforma sina affärsmodeller, processer och IT-strategier i takt med att marknadsbehoven ändras.Fyll i formuläret för att få din kostnadsfria kopia av ”Rekommendationer för tjänsteleverantörer inom fastighetsförvaltning – digitalisering och förbättring av drift och kundrelationer”.

Dela den här artikeln