Man working on maintenance mecanics

Så lägger du grunderna för en effektiv underhållsstrategi

Fem vanliga frågor om underhållshantering

En mardröm för alla fastighetsförvaltare är ett avbrott i kärnverksamheten på grund tillgångsfel. Detta kombinerat med ökad lagstiftning gällande underhåll och behovet av att minska hälso- och säkerhetsrisker på arbetsplatser innebär att alla organisationer måste ha en effektiv process för underhållshantering.

Det här dokumentet ger svar på fem frågor som du bör ställa dig själv när du lägger grunderna för effektivt underhåll.

Fyll i formuläret för att få ett kostnadsfritt exemplar av ”How to get the basics in place for effective maintenance management” på engelska.

Dela den här artikeln