Maintenance employees cleaning the windows

Så upprätthåller du underhållet

Hur kan ett IWMS bidra till underhållet av en komplex fastighetsportfölj?

Vi vet alla exakt varför, när, var och hur vi behöver underhålla vår bil och vilka kostnader det innebär. Vi fattar smarta och väl genomtänkta beslut när det gäller att skjuta upp, kombinera eller vidareutveckla bilens underhåll utifrån vår budget, risken för motorhaveri, bilens beräknade livscykel och flera andra faktorer.

Det är hanterbart om det gäller en bil, men för tio bilar blir det utmanande. Vad händer om du projicerar det här scenariot på underhåll av en komplex fastighetsportfölj med flera byggnader och tillgångar som utgör ett enormt ekonomiskt värde och innefattar många olika specifika underhållskrav? Du skulle behöva en strategi för att underhålla det underhållet..

Den här e-bok undersöker följande områden:

  • Fem anledningar till varför du bör underhålla din fastighetsportfölj
  • Hur du bygger en underhållsstrategi
  • Hur du tillämpar ett underhållssystem
  • Hur du underhåller ditt underhåll

Fyll i formuläret för att få ett kostnadsfritt exemplar av ”How to maintain your maintenance” på engelska.

Dela den här artikeln